nieuws

Particulier Opdrachtgeverschap: ontwerpstrategieën

Architectuur

In de Architect van september wordt in twee artikelen ingegaan op de positie die de ontwerper kan innemen in CPO-projecten. Bij deze manier van ontwikkelen realiseert een groep particulieren een woongebouw voor eigen gebruik. Alijd van Doorn geeft tips over de wijze waarop architecten hun rol kunnen invullen in het ontwerpproces en Marc Koehler vertelt in ‘Het Bureau’ over de innovatieve wijze waarop hij omgaat met groepen particulieren.

Particulier Opdrachtgeverschap: ontwerpstrategieën

Marc Koehler is initiator van cascoloft-concept De Hoofden in Amsterdam. Een heldere scheiding tussen drager en inbouw zorgt in dit project voor een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden: Daar waar de hoofdstructuur vastligt, hebben de gebruikers binnen de vijf meter hoge ruimtes van de woningen alle vrijheid.

In een cpo-project zijn er mogelijkheden voor architecten om nieuwe verdienmodellen te verkennen. Koehler praat hier uitgebreid over in een interview in ‘Het Bureau’. In de tips die Alijd van Doorn geeft over ontwerpen voor het collectief, wordt hier verder op ingegaan en wordt een aantal specifieke kenmerken van het cpo-project behandeld waar architecten zich van bewust dienen te zijn als ze met groepen particulieren aan de slag gaan. Zo moet bijvoorbeeld de invloed van ontwerpbeslissingen op kosten, functionaliteit en onderhoud, duidelijk gecommuniceerd worden.

Reageer op dit artikel