nieuws

Social designers gezocht

Architectuur

Het Nieuwe Instituut zoekt kunstenaar en ontwerpers om mee te doen aan een publiek onderzoek: SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS. Bij dit onderzoek wordt er nagedacht over nieuwe benaderingen van taaie maatschappelijke problemen zoals obesitas, demografische krimp of schooluitval. Er wordt gezocht naar social designers die geïnteresseerd zijn in gedragsverandering van mensen in de context van urgente sociale vraagstukken.

Social designers gezocht

Wicked problems zijn problemen die hardnekkig zijn en terug blijven komen. Het zijn Maatschappelijke problemen waarbij gedragsverandering noodzakelijk is en waarvoor de bestaande benaderingen geen oplossing kan vinden.

Social designers hebben veel impact op complexe problemen. Zij slagen erin om een nieuw perspectief te ontwikkelen voor publieke en private organisaties. Vraagstukken die onoplosbaar lijken, krijgen door de aanpak van de ontwerpers een nieuwe toekomst en zij maken nieuwe stakeholders betrokken.

Er worden drie ontwerpteams gevormd. Twee teams gaan aan de slag met door publieke organisaties ingebrachte wicked problems. Eén team stelt zelf een wicked problem aan de orde en richt zich op het betrekken van (mogelijke) probleemeigenaren. Er is nog geen definitieve keuze voor de specifieke problemen gemaakt.

Aanmelden kan via socialdesignonderzoek.nl.

 

Reageer op dit artikel