nieuws

KAW wint renovatie De Meerpaal in Zaandam

Architectuur

KAW is door een jury bestaande uit woningcorporatie ZVH, bewoners, zorgdeskundigen en stedebouwers, aangewezen als architect voor de uitbreiding en verbetering van het woonzorgcomplex De Meerpaal in Zaandam. Met deze opdracht mag KAW zich buigen over de duurzame herbestemming, samenwerken met zittende bewoners, een visie op de naoorlogse stad ontwikkelen tot een toekomstbeeld voor wonen met zorg neerzetten.

KAW wint renovatie De Meerpaal in Zaandam

In het wooncomplex De Meerpaal in Zaandam bevinden zich circa 180 woningen en een zorgsteunpunt met bijbehorende voorzieningen. Sinds de bouw begin jaren tachtig is het meerdere malen verbouwd en uitgebreid. Hierdoor is een onoverzichtelijke structuur ontstaan en duidelijke adressering ontbreekt.


Huidige situatie De Meerstad.

Woningcorporatie ZVH is op zoek naar een strategische ingreep, die het wooncomplex niet alleen technisch verbeterd, maar ook geschikt maakt voor een toekomstige woonvraag. KAW heeft een visie ontwikkeld, die onderscheid maakt tussen de verschillende milieus in en om het complex. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteedt aan verwachtingen, wensen en keuzepatronen voor mensen die in bepaalde mate afhankelijk zijn van zorg.

Toekomstige situatie volgens KAW.

Meer differentiatie

Voor de kleurenbuurt is door bureau Khandekar een plan ontwikkeld, dat de wijk op lange termijn geschikt maakt voor toekomstbestendig wonen. Het plan gaat uit van meer differentiatie, aanscherpen van de verhoudingen tussen openbaar en privé terrein en het principe: eerst bouwen, dan slopen. Voor De Meerpaal betekent dit, dat naast de bestaande toren een nieuwe toren wordt gebouwd. Ook wordt het open hof afgesloten door middel van een nieuw gebouwvolume. Dit vergt een nauwkeurige inpassing en afstemming van oud op nieuw.


Nieuwe wooncomplex volgens KAW.

Kwaliteit van de openbare ruimte

Naast het verbeteren van de gebouwstructuur gaat er veel aandacht uit naar de kwaliteit van de openbare- en collectieve buitenruimten en vooral de relatie openbaar en privé. Zo komt er onder andere een groot binnenhof, een parkeerhof en een vijver. Hierdoor worden er verschillende woonkwaliteiten op deze grote locatie gecreëerd die de diversiteit van het complex vormgeven. KAW gaat in de komende periode deze eerste ideeën samen met actieve bewoners verder uitwerken.


Concept plattegrond volgens KAW.

Reageer op dit artikel