nieuws

CAST Tilburg zoekt STADSideeën

Architectuur

Heb jij een goed ruimtelijk idee voor je straat, buurt of de stad? Een initiatief voor een
bouwwerk of verbetering van een plein? Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw
Tilburg (CAST) verzamelt alle STADSideeën voor Tilburg en presenteert ze aan de stad. Aan
alle inwoners en aan het stadsbestuur, ondernemers en de bouwsector.

CAST Tilburg zoekt STADSideeën

Volgens Het Centrum Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) kunnen bewonersinitiatieven van onderop tot bijzondere en waardevolle resultaten leiden. Aan deze ideeën wil CAST een podium bieden.

Ruimtelijke kwaliteit

Alle ideeën die gaan over ruimtelijke ingrepen of verbeteringen aan de straat, buurt of stad kunnen worden ingezonden. Zoals verbeteringen aan de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte, het programma van de wijk of aan de uitstraling van plekken. Denk bijvoorbeeld aan een groep buren met een goed idee voor die blinde gevel, jongeren met een plan voor een eigen hangplek of een hardloopclub die een bijzonder omkleedlokaal wil realiseren. De ideeën kunnen prille dromen zijn, maar ook plannen die al in ontwikkeling zijn of zelfs al zijn gebouwd.

Balkonmetamorfose in Tilburg. Foto Heleen van Praag. 

Details inzenden

Iedereen die in of rond Tilburg woont of werkt mag een idee indienen, alleen of als groep of organisatie. Meedoen kan door het inzendformulier op de website in te sturen, met een bijgevoegd beeld, tot 1 september. Tijdens een workshopdag op zaterdag 7 september kunnen ontwerpers en experts plannenmakers in sneltreinvaart adviseren. Daarna zijn tekst en beeld aan te passen tot uiterlijk 20 september. 

Zichtbaar maken

CAST bundelt de ideeën en maakt ze zichtbaar op een website en als gedrukte kaartenbundel. Aan het eind van het traject wordt de STADSideeënbundel aangeboden aan de stad, op een publieksavond met bewoners en ondernemers, het stadsbestuur, woningcorporaties en andere organisaties. CAST nodigt de bewoners met de meest interessante ideeën uit om deze persoonlijk te presenteren.

Ook is er mogelijkheid voor initiatiefnemers om in contact te komen met bewoners, ondernemers en andere partijen die materiaal, tijd of kennis willen bijdragen. Daarnaast zal CAST de ideeënbundel presenteren aan de Raadscommissie Vestigingsklimaat en onder de aandacht brengen van onder meer de Tilburgse bouwsector. Daarna stopt de rol van CAST en kunnen de STADSideeën op eigen kracht verder groeien.


Foto balkontransformatie Heleen van Praag.

Reageer op dit artikel