nieuws

Verbazing omtrent de Boekenberg van MVRDV

Architectuur

In het zojuist verschenen Jaarboek 2012/2013 Architectuur in Nederland koos de redactie dit jaar vooral voor projecten die vakmanschap en aandacht voor detail uitdragen. Opvallende afwezigen in deze selectie dit jaar zijn Mecanoo en MVRDV, toch ook niet de minsten op dit vlak.

Verbazing omtrent de Boekenberg van MVRDV

Van Mecanoo die de afgelopen 25 jaar zelden in het Jaarboek ontbrak, werd bijvoorbeeld het Kaap Skil Museum in Texel niet opgenomen en van MVRDV de Boekenberg in Spijkenisse. Naar aanleiding van deze opmerkelijke keuzes schreef Winy Maas de redactie van het Jaarboek een even opmerkelijke brief, waarin hij zijn inzet met betrekking tot het gebouw verdedigt en zijn zorgen uitspreekt over het architectuurklimaat hier te lande.

Zijn vraag naar de motieven van de jury is relevant en sluit wonderwel aan op de kritische receptie die het Jaarboek direct na verschijning ten deel viel op diverse websites. We kijken met spanning uit naar het antwoord van de Jaarboek redactie.

“Geachte redactie Jaarboek Architectuur 2012,

Met verbazing vernamen wij via uw email van 18 december, uw voornemen om de Boekenberg niet in het Jaarboek Architectuur 2012 op te nemen.

Uw email dat uitleg “helaas ondoenlijk” is, is schokkend.

Wij kunnen dit uiteraard grootmoedig naast ons neerleggen, ware het niet dat we zien dat Nederland cultureel en economisch afglijdt en dat deze keuze dat op een of andere manier lijkt te onderschrijven. Wij proberen ons steentje bij te dragen aan de weerlegging van dit verval en blijken internationaal veel uit te moeten leggen.

Wij willen dan ook dieper ingaan op uw beslissing, zeker omdat de Boekenberg een fundamentele typologische en programmatische herdefinitie van de bibliotheek is en daarmee een bijdrage wil leveren aan de zin van publieke gebouwen. Dat zou toch relevant moeten zijn voor het jaarboek, niet?

Zeker nu het gebouw een van het meest gepubliceerde gebouwen van Nederland is in 2012 en de innovatie kracht van de Boekenberg met veel enthousiasme in binnen- en buitenland is begroet.

Zeker nu een voormalige groeikern als Spijkenisse met veel idealisme aan een publiek gebouw werkt om de bevolking te verheffen en leefomstandigheden in de stad te verbeteren.

Zeker nu er een glazen publiek gebouw staat dat met een EPC score van 0.7 een wereldwijd voorbeeld is van slim en haast onzichtbaar toegepaste duurzame technologie – tegen een relatief zeer geringe meerinvestering.

Zeker nu er een gebouw staat dat door de bevolking al hartelijk is omarmd en trouwlocatie is.

Zeker nu het gebouw een aantal prijzen heeft gekregen (Reddot 2013, nominatie de Vernufteling voor duurzaamheid, prijs tweede bibliotheek van Nederland, derde Nationale Houtprijs, nominatie Mies van der Rohe Award for Contemporary Architecture 2013, nominatie Design of the Year 2013 by V&A Museum London).

Wat zijn de motieven van de jury?
Welke delen zijn –zoals u omschrijft in uw ‘toelichting’- architectonisch en stedebouwkundig zo slecht? En hoezo past het gebouw niet in een maatschappelijk relevante trend?

Hoe verhoudt zich dat tot de wel geselecteerde werken?
Wij kijken dan ook uit naar uw spoedige reactie. Wij willen graag elders uitleggen wat er in Nederland gebeurt.

Met vriendelijke groet,
Namens MVRDV,
Winy Maas
Architect / Directeur MVRDV”

Reageer op dit artikel