nieuws

Studentenwoningen op KPN-terrein Utrecht

Architectuur

Het KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andrealaan in Utrecht wordt door de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) en Jebber omgebouwd tot 250 starterswoningen en 550 studentenwoningen. Het terrein moet een ‘campusachtige’-setting krijgen. Ook is er ruimte voor de bouw van een parkeergarage en voor voorzieningen in de plinten van de gebouwen.

Studentenwoningen op KPN-terrein Utrecht

Het college van Utrecht heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van het KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andrealaan door de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) vastgesteld.

Er zal gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande gebouwen en gedeeltelijk zullen er nieuwe gebouwen toegevoegd worden. De campus zal een integraal onderdeel zijn van de omringende wijk, waarbij het de ambitie is om een prettig woonmilieu te maken voor starters en studenten, met voorzieningen die ook aantrekkelijk zijn voor wijk- en stadbewoners. Na de vaststelling in de raad zal het SPvE met een klankbordgroep van belanghebbenden nader uitgewerkt worden tot een Stedenbouwkundig Plan en kan de bestemmingsplanprocedure gestart worden. Het nieuwe bestemmingsplan zal de realisatie van het plan mogelijk maken.

In Utrecht is een tekort aan starters- en studentenhuisvesting. De realisering van de campus KPN levert een flinke bijdrage aan het oplossen van dit tekort. De planning van SSH is om medio 2016 te starten met de realisering van het project. Een eerste oplevering wordt eind 2017 verwacht.

Bron: duic.nl

 

Reageer op dit artikel