nieuws

Pilot voor nieuw woningbouwprogramma

Architectuur

Gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan hun woningbouwprogramma’s baseren op beleidsanalyses en afstemmen op een echte marktvraag. De gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe begonnen daarvoor een pilot met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Pilot voor nieuw woningbouwprogramma

 

In de pilot moet via analyses duidelijk worden welke woningbouwsegmenten en locaties met elkaar concurreren, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen, voor nieuwbouw en bestaande wijken.

De pilot ondersteunt en helpt de gemeenten om mogelijke beleidskeuzes en de effecten daarvan op de woningmarkt in beeld te brengen. Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland: ‘In deze pilot kunnen we zien welke invloed bijvoorbeeld grondpolitiek en mobiliteit hebben op het woonbeleid. Die kennis kunnen gemeenten weer gebruiken.’ De pilot kan daarmee ook een bijdrage leveren aan het lopende proces van vraaggericht programmeren van de stadsregiogemeenten dat binnen de stadsregio eind dit jaar tot actualisatie van de lopende afspraken moet leiden.

Concurrentieanalyse

De aanpak voorziet in scenario’s en adviezen voor de korte termijn (crisisaanpak) en de lange termijn. De eerste fase bestaat uit een concurrentieanalyse. Voor de zomervakantie wordt naar aanleiding van deze analyse een aantal scenario’s geformuleerd die kunnen leiden naar mogelijke beleidsacties op korte termijn.

Samenwerkingsproject

Het project is een samenwerking van de vier gemeenten met de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de stadsregio. Corporaties en marktpartijen krijgen een rol in het proces. Het Economisch Instituut voor de Bouw begeleidt de pilots. Het geld voor de pilot wordt beschikbaar gesteld door het ministerie, de provincie en de stadsregio. De gemeente Amersfoort begint een soortgelijke pilot.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Reageer op dit artikel