nieuws

Latz + Partner wint opdracht ‘urban parkscape’ Emmen

Architectuur

Het Duitse landschapsbureau Latz + Partner heeft de opdracht gekregen voor het ontwerp van een nieuw centrumplein in Emmen. De gemeente wil ‘een levendig ‘Emmens’ plein met stedelijke sfeer, elementen van park en water en verschillende gebruiksmogelijkheden’.

Latz + Partner wint opdracht ‘urban parkscape’ Emmen

Naast Latz + Partner presenteerden Niek Roozen en Lola Landscape Architects hun visie en schetsontwerp.

Het winnende bureau typeert het100 bij 250 meter grote centrumplein als ‘urban parkscape’; een plek die een verbinding zoekt tussen stad en landschap, verhard en onverhard, commercie en ontspanning.

In het ontwerp gaan de verschillende plekken van het centrumplein een dialoog aan met hun begrenzende randen. Stedebouwkundige Eugène Sauren van de gemeente Emmen: “Door de slimme positionering van verschillende inrichtingselementen worden de dwarsverbindingen over het plein richting de Markt en het naastgelegen winkelcentrum sterk inzichtelijk gemaakt. Deze logische verbindingen zorgen ervoor dat dit nieuwe stedelijke landschap op een vanzelfsprekende manier verweven wordt met de rest van het centrum van Emmen.”

Voor het nieuwe dierenpark annex theater komt een voornamelijk verhard gedeelte dat ruimte biedt aan de verwachte toeristen en bezoekers. De waterpartij en fonteinen kunnen uitgezet worden zodat, in combinatie met de te openen theaterwand, een grote multifunctionele ruimte ontstaat. Het noord-westelijk deel sluit aan bij het groene karakter van de Es dat op deze plek nog tastbaar is. Ook het gemeentehuis en het bijbehorende trouwpaviljoen krijgen een eigen voorplein en daarmee een directe relatie met het nieuwe centrumplein. Het naastgelegen winkelcentrum, dat hier vooral een achterkantsituatie kent, wordt door de configuratie en inrichting van het nieuwe plein uitgenodigd om zich op het plein te orienteren en gebruik te gaan maken van de interactie die er kan zijn.

Centrumvernieuwing Emmen

De gemeente Emmen is gestart met één van de grootste (her)ontwikkelingen in haar geschiedenis. Onder de noemer Centrumvernieuwing Emmen werkt Emmen toe naar  eenuitnodigend en goed bereikbaar centrum. Het nieuw te realiseren belevenspark, een ‘nieuwe generatie dierenpark in combinatie met een modern theater, wordt de voornaamste attractie. Het nieuwe Dierenpark met theater wordt verplaatst naar de westkant van het centrum. Op de huidige locatieaan de Hoofdstraat komt een ‘mensenpark’, waarin architectuur en duurzaamheid de boventoon voert.

Het Centrumplein vormt de verbinding tussen het belevenspark, het overdekte winkelcentrum en het ‘mensenpark’. Om het plein te realiseren, wordt de belangrijkste verkeersader in het centrum van Emmen, de Hondsrugweg, deels een tunnel. Het centrum wordt beter bereikbaar en er komen ondergrondse parkeergarages.  Met de plannen is een bedrag van 468 miljoen euro gemoeid.

Reageer op dit artikel