nieuws

Green Living City van Broekbakema Lab

Architectuur

BroekBakema Lab heeft een concept bedacht voor de toenemende verstedelijking. In het ‘Green Living City’ concept groeit de stad verticaal in plaats van horizontaal. Zo wordt het groene buitengebied beschermd tegen de verstedelijking. Broekbakemalab wil een duurzame balans creëren tussen de vitale en duurzame leefomgeving waarbij stad en groen hand in hand samen gaan.

 

Dit wordt gerealiseerd door een duurzame en permanente structuur van grote supervloeren als groene openbare ruimtes met daarop flexibel invulbare en veranderbare ‘pockets’. Verschillende openbare routes zorgen voor de ontsluiting van de openbare supervloeren, die als straten, stadstuinen, pleinen en parken functioneren. Deze “pockets” bevatten verschillende functies, zoals wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Het concept maakt het mogelijk om functies van een of twee of drie lagen in het gebouw onder te brengen, van woning tot kantoor en van sporthal tot theater.

Maar het creëren van verticale steden is iets wat al vele voorgangers gedaan hebben. Zo heeft MVRDV een verticale stad in Jakarta ontworpen, heeft architect Stefano Boeri een verticaal bos in Milaan neergezet en buigen de Delftse studenten zich elk jaar weer over de Vertical Cities Asia prijsvraag.

Een impressie van het interieur van de Green Living City, Broekbakema

De redactie van de Architect wilde nog wat meer weten over dit Green Living City concept en wat er daadwerkelijk anders is aan deze verticale stad. Ze belde Broekbakema Lab op met wat vragen:

1. Wat is er vernieuwend aan het concept ten opzicht van andere concepten voor verticale steden?

Green Living City is een concept voor een stad waarin diverse stedelijke functies en de openbare ruimten gecombineerd zijn. In tegenstelling tot een ‘gebouw’ is de openbare ruimte werkelijk openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De groene openbare ruimten vormen de permanente basis/structuur. Afhankelijk van de stedelijke behoefte kunnen de ‘pockets’ vervolgens flexibel worden ingevuld. Die pockets zijn van hout en zorgen dat het concept een goed/snel bouwbare constructie heeft.

Een belangrijke eigenschap van Green Living city is dan ook het flexibel invullen van het programma. Het is organisch en in staat om mee te bewegen met – en ingevuld te worden – naar de behoefte van een stad. Die behoeften kunnen dus verschillend zijn. Het concept kan door de flexibele invulbaarheid van het programma dan ook op verschillende schaalgrootten en op verschillende plekken toegepast worden. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk speerpunt; in het vanzelfsprekend toepassen van allerlei duurzaamheidstechnieken en ook in sociaal maatschappelijk opzicht door het flexibele karakter.

2. Wat zijn de consequenties voor de stad en de stedelijke structuur bij het maken van een verticale structuur?

Het concept speelt in op verstedelijking en wil voorkomen dat de uitbreiding van de stad ten koste gaan van het groene buitengebied. De grootte van een stad bepaalt uiteindelijk hoeveel ‘Green Living Cities’ er komen. In een grote metropool bijvoorbeeld zouden er meer dan één kunnen zijn.

3. Welke veranderingen moeten er binnen de bouwsector en maatschappij plaatsvinden wil dit concept geaccepteerd worden?

Omdat in het concept de openbare ruimte en (particuliere) kavels de ‘lucht’ gaan en het concept geen monofunctionalistisch gebouw is, zal dat betekenis hebben voor processen zoals we die nu gewend zijn. Daar zal opnieuw inhoud aan moeten worden gegeven. Hoe ga je om met het beheer en eigendom van kavels of met de infrastructuur? Daar moeten we gezamenlijk over gaan nadenken.

4. Nu is er een mooi concept ontworpen, maar wat zullen jullie vervolgstappen zijn?

Een van de doelstellingen van onze studie is een maatschappelijke discussie op gang te brengen en gezamenlijk te kijken naar de manier waarop steden zich zouden moeten ontwikkelen. We hebben een concept bedacht dat hiervoor als praatdocument kan dienen. Daarnaast zouden we het concept natuurlijk graag met andere partijen verder invulling willen geven. En we kunnen ons voorstellen dat er in grote metropolen in bijvoorbeeld Brazilië of China vraag naar is.

Broekbakema werkte aan het onderzoek samen met DGMR, ABT, Greenwave Systems, 4Building en Atelier Quadrat

 

Reageer op dit artikel