nieuws

350 woningen in Ommen Oost

Architectuur

Gemeente Ommen gaat samenwerken met woningstichting De Veste voor de bouw van de woonwijk Ommen Oost ten oosten van Alteveer.

350 woningen in Ommen Oost

 

 

 

 

 

De nieuwe wijk moet ‘groen, gastvrij en geïnspireerd’ worden, is de onderkop op de notitie met uitgangspunten voor onder meer de inrichting, het bouwprogramma en de fasering. Uitgangspunt in de samenwerking met woningcorporatie De Veste is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en bouwrijpe kavels verkoopt aan de markt.

Er moeten woningen komen voor starters, gezinnen en sociale bouw, voor verschillende doelgroepen. Ook moet er ruimte gereserveerd worden voor Lommerrijk wonen, wat voor hogere inkomens aantrekkelijk is.

In het gebied de Woongaard in Ommen worden 300 woningen gebouwd onderverdeeld in 30 procent sociale huur, 20 procent sociale koop en 50 procent vrije sector. In het deel Lommerrijk komen grotere kavels in het groen voor vrijstaande woningen. Ter overgang van de woonkern richting het buurtschap staan drie landgoederen in het programma in het gebied Het Goede Land. Momenteel zijn er al gesprekken met mogelijk geïnteresseerden.

De bouw wordt gefaseerd. Er zullen ongeveer 35 woningen per jaar gebouwd worden. Wel wordt er vanwege de veranderingen in de markt opnieuw gekeken naar de vraagkant. Daarvoor zet de gemeente een nieuw woonwensenonderzoek op. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het programma en de fasering. De gemeente wil de duurzame ambities die in 2007 zijn vastgelegd waar mogelijk inpassen.

De bestemmingsplanprocedure wordt dit jaar in gang gezet en zal in 2014 worden afgerond.

De gemeenteraad discussieert donderdag over het rapport.

Bron: de Stentor

Reageer op dit artikel