nieuws

ZJA ontwerpt sluiscomplex in de Leie

Architectuur

Zwarts & Jansma Architecten gaat de architectonische vormgeving verzorgen van het stuwsluiscomplex in de Leie bij Harelbeke. Bureau Bas Smets is verantwoordelijk voor het stedebouwkundig masterplan en de landschappelijke uitwerking.

Het project maakt deel uit van het grensoverschrijdende project Seine-Schelde, dat het bekken van de Seine met dat van de Schelde verbindt om de scheepvaart een concurrerende route te bieden. Om grotere schepen te kunnen laten passeren, moet de Leie worden verdiept en voorzien van passeerstroken. Ook wordt een aantal bochten verbreed.

Stuwsluis en bruggen

De stuwsluis in Harelbeke wordt aan de nieuwe vaardiepte aangepast. Ook komen er nieuwe bruggen en kades en een toeristische jachthaven. ZJA verzorgt de inpassing van een vijftal kunstwerken. Het ensemble is ontworpen vanuit het utilitaire beginsel van overbruggen en in standhouden van (hoogteverschillen in) waterwegen. Hierbij is rekening gehouden met de inpassing in het stedelijk weefsel en het comfort van de gebruikers. Het sluizencomplex bestaat uit een sluis voor de scheepvaart, een nieuwe stuw, een pompgebouw met vijzels, techniekruimtes en een eventueel tijdelijk bedieningsgebouw. De Hogebrug dient ter vergroting van de doorvaarthoogte. De Banmolensbrug vormt de toegang tot het Moleneiland, waar de nieuwe jachthaven komt.

 

Fiets- en wandelroute

ZJA geeft tevens een visie op een mogelijke toekomstige inpassing van twee beweegbare bruggen als een recreatieve voetgangers- en fietsverbinding tussen de rechteroever van de Leie, via het Moleneiland, naar de linkeroever. Dit Moleneiland wordt gekenmerkt door een tweetal molens. Het behoud van deze structuren te samen met de komst van de jachthaven en een vistrap biedt volgens ZJA de mogelijkheid een specifieke identiteit voor het Moleneiland te ontwerpen waarbij tevens een geleidelijke stedenbouwkundige ontwikkeling van het eiland wordt nagestreefd.

Kades

De Leiekades bestaan uit drie verschillende deelgebieden, te weten Eiland, Sluis en Markt. Afhankelijk van het deelgebied wordt een profiel voorgesteld variërend van eenvoudig en in overeenstemming met de verschillende randvoorwaarden die langs het tracé gelden, tot een hoogst kwalitatieve en volwaardige integratie van de Leie in het stadsweefsel.

  

Achtergrond

Het project voor de stuwsluis, alsook de vernieuwing van twee bruggen in Harelbeke – de Hogebrug en de Banmolensbrug – werd door WZ in de markt gezet als een Design and Build aanbestedingsprocedure.

In deze procedure werden de uitkomsten van een door Palmbout Urban Landscapes uitgevoerde studie naar de vernieuwing van het centrum van Harelbeke en de inpassingsmogelijkheden voor de twee bruggen, ingebracht.

Het consortium Leie | land, bestaande uit ondernemingen Jan De Nul NV, Herbosch-Kiere NV, Cofely Fabricom GDF Suez NV en Aelterman BVBA, bouwt het geheel in opdracht van Waterwegen Zeekanaal NV.

De bouw start naar verwachting in het voorjaar van 2014.

Reageer op dit artikel