nieuws

Nieuwe buurtschap voor Elspeet

Architectuur

De overgangszone van heideveld naar bos in het buitengebied van Elspeet wordt getransformeerd door B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling. De transformatie tot nieuwe buurtschap omvat de sloop van aanwezig stallen en de bouw van acht nieuwe woningen door Slaa Van Asselt architecten.

Nieuwe buurtschap voor Elspeet

Het landschapsplan is een ontwerp van B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling. In de bebouwing van Slaa Van Asselt architecten gaan de eerste bewoners zich naar verwachting in het voorjaar definitief vestigen.

Het perceel valt onder de regeling voor functieverandering in het buitengebied. De provincie Gelderland wil bij elke nieuwe ontwikkelingsfase van een erf inzetten op verbetering van de natuurlijke-, landschappelijke- en welstandskwaliteit van het erf als ensemble van bebouwing en beplanting in het landschap. Door binnen het project de woningen rondom een collectief erf te situeren met één erfontsluiting, met behoud van bestaande houtwal, eenvoud in materiaalgebruik en hagen als erfafscheiding van de privétuinen wordt hierop ingespeeld.

Reageer op dit artikel