nieuws

Voorbereiding Beroepservaringperiode gestart

Architectuur

Met de goedkeuring van de overheid is een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de gewijzigde Wet op de Architectentitel. Met ingang van 1 januari 2015 moet elke student die in Nederland afstudeert op het gebied van architectuur, stedebouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur een tweejarig beroepservaringperiode doorlopen voordat hij kan worden ingeschreven in het architectenregister.

Voorbereiding Beroepservaringperiode gestart

Bureau Architectenregister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke regeling en heeft Rob Docter (oud-directeur van het Berlage Instituut) als projectleider aangegesteld om de uitvoering voor te bereiden.

De Regeling Beroepservaringperiode is goedgekeurd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Reageer op dit artikel