nieuws

Plannen voor Vreeland Oost

Architectuur

B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling heeft in opdracht van Driessen Vreeland een plan gemaakt voor de herstructurering van Vreeland Oost aan de Vecht in Utrecht. De herstructurering is onderdeel van de herontwikkeling van een bedrijventerrein en bestaat uit zestig vrije kavels, een nieuwe haven en de inpassing van een historische kazemat.

Plannen voor Vreeland Oost

Binnen het plangebied liggen verschillende onderdelen van de nieuwe Hollandse Waterlinie die zijn ingepast rondom de nieuwe woonwijk en die onderdeel zijn van de herontwikkeling. Aan de noordzijde een nieuwe kleinschalige haven met zestig ligplaatsen en een bestaande ijsbaan en bunker. In het zuiden een historische kazemat, bunker en groepschuilplaats. In de plannen van B4o wordt het oorspronkelijke schotveld en de omliggende gracht weer zichtbaar gemaakt. Een openbaar wandelpad verbindt de verschillende deelgebieden met elkaar.

De kavels zijn gesitueerd rondom verschillende zoneringen. In het noorden grenzend aan het open weide landschap, in het zuiden aan de oude Vecht en een door bovenstaande gebieden omsloten middengebied. Verbindende elementen tussen de drie gebieden zijn een bestaande historische sloot en een een parkje in het oostelijk deel. Hierdoor krijgen de woningen en de openbare ruimte in het middengebied een directe relatie met het noordelijke open weide landschap.

Toekomstige bewoners kunnen zelf een architect inschakelen voor hun woning. De voorwaarden waaraan deze moeten voldoen staan omschreven binnen het beeldkwaliteitsplan, de bouwregels en het bestemmingsplan wat na verwachting eind 2013 wordt vastgesteld.

Reageer op dit artikel