nieuws

BNA gematigd positief over regeerakkoord

Architectuur

De BNA is gematigd positief over het regeerakkoord. De bond is tevreden dat het kabinet focust op het herstel van vertrouwen en stabiliteit, zeker voor de woningmarkt. Minder enthousiast is de bond over de overheidsbezuinigingen en het verlies aan investerend vermogen bij gemeenten en corporaties.

BNA gematigd positief over regeerakkoord

 

 

De branche-omzet is 2008 met ruim de helft gedaald. Maatregelen om de woningmarkt weer vlot te trekken zijn dus van groot belang. De BNA verwacht dat de markt weer in beweging komt door de aangekondigde ‘integrale aanpak’ van de woningmarkt door vernieuwing van de hypotheekrenteaftrek en de maatregelen voor meer marktconforme huren. Zeker in combinatie met de fiscale maatregelen. Met deze keuzes zullen nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad toenemen. Ook de minister voor Wonen komt volgens de bond als geroepen.

Magere ruimtelijke agenda

Met een brandbrief riep de BNA de partijen op de creatieve kracht van architectuur beter te benutten voor maatschappelijke doelstellingen voor wonen, zorg en onderwijs. “Er is nu succes op de punten van woningmarkt en het voortzetten van het topsectorenbeleid, maar er is nog veel te wensen op het punt van MKB-ondersteuning, aanbestedingsklimaat en de magere ruimtelijke agenda voor ontwerpend Nederland”, aldus voorzitter Willem Hein Schenk.

Omgevingswet 

Verder maakt de BNA zich zorgen over de investeringen in de zorg. Klein lichtpuntje lijkt de reservering van 256 miljoen uit het gemeentefonds voor de huisvesting van het onderwijs. Ook de Omgevingswet is belangrijk voor een snellere uitvoering van bouwplannen en daarmee een stimulans om de productie in ons land weer op gang te brengen.

  

Reageer op dit artikel