nieuws

80 miljoen voor herstructurering Den Haag-Zuidwest

Architectuur

Den Haag steekt 80 miljoen euro in de herstructurering van Den Haag-Zuidwest. Dat heeft de gemeente afgesproken met Vestia. Dankzij de bijdrage kan de herstructurering doorgaan. De Haagse wethouder Norder en bestuurder Thielen van Vestia hebben hierover een intentieovereenkomst gesloten.

80 miljoen voor herstructurering Den Haag-Zuidwest
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over vier onderwerpen: ten eerste willen gemeente en Vestia, met de oprichting Wijk OntwikkelingsMaatschappij (WOM) de herstructurering van Den Haag Zuidwest aan de gang houden. De gemeente is bereid maximaal €80 miljoen te financieren, zodat de komende 10 jaar maximaal 1.000 woningen kunnen worden gesloopt en opnieuw gebouwd en 250 woningen grootschalig gerenoveerd.

34 Projecten

In een tweede gedeelte van de overeenkomst maken gemeente en Vestia afspraken over de afwikkeling van 34 projecten van Vestia in Den Haag.

Prestatieafspraken 

Een derde gedeelte betreft de verlenging van de huidige prestatie afspraken tot 2022. Gezien de financiële situatie van Vestia is dit niet vanzelfsprekend maar voor het college wel van groot belang. Deze afspraken gaan namelijk over leefbaarheid en veiligheid in de wijken en verzorgen van passende huisvesting voor bepaalde doelgroepen.

Verkopen van woningen

Tot slot hebben gemeente en Vestia afspraken gemaakt over het aantal door Vestia te verkopen woningen. Vestia staat voor de opgave om een schuld aan de banken van €1,3 miljard te voldoen. Om tot aflossing van haar schuld te komen heeft Vestia berekend dat zij in een periode van 10 jaar 15.000 woningen moet verkopen, waarvan 3000 in Den Haag. Om de kernvoorraad sociale woningen niet onnodig onder druk te zetten, die een verstoring van de toch al instabiele particuliere woningmarkt kan veroorzaken is om die reden afgesproken dat Vestia in Den Haag vooralsnog 1350 eengezinswoningen gaat verkopen over een periode van tien jaar. De grote eengezinswoningen blijven behouden voor de huursector.

Staedion

Al eerder bekend was dat Staedion het aandeel van Vestia overneemt in de Stichting Woonformatie Ypenburg. Er zullen praktische afspraken tot stand komen over het beheer van het vele maatschappelijke vastgoed dat Vestia in haar beheer heeft.

De afspraken in de intentieovereenkomst moeten nog verder uitgewerkt worden, waarbij toezichthouders CFV en WSW en de Haagse gemeenteraad hun toestemming moeten geven.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel