nieuws

Winnaars Prijs Bouwmeester 2012 bekend

Architectuur

De winnaars van de Prijs Bouwmeester 2012 zijn dit jaar BURO II en Archi-I voor De Zande in Beernem, Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 en Paul Deroose Landschapsarchitect voor het project MILHO in Oostende en de Portugese kunstenaar Pedro Cabrita Reis in de categorie Kunst in Opdracht.

Winnaars Prijs Bouwmeester 2012 bekend

 

 

De Prijs Bouwmeester is een jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van stedebouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten in Vlaanderen. De prijs wordt uitgereikt, telkens in drie wisselende categorieën, dit jaar waren dat ‘Zorg’, ‘Publieke-private samenwerking’ en Kunst in Opdracht’.

Zorg

Het winnende project in de categorie zorg is geleverd door BURO II en Archi-I met de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand ‘De Zande’ in Beernem. De instelling staat in voor opvang en begeleiding van veertig meisjes die door de jeugdrechter voor een bepaalde periode aan de instelling zijn toevertrouwd.

De instelling maakt deel uit van een groter geheel, waaronder ook de campus voor jongens in Ruiselede. Om nieuwe acute gevallen onderdak te bieden, was een capaciteitsuitbreiding van de leefgroepen nodig. Hiervoor kocht de instelling een naastliggend perceel en deed ze via het VIPA een beroep op de Vlaamse Bouwmeester voor een projectdefinitie en een open oproep voor een nieuw masterplan voor de locatie.

In het ontwerp kregen twee gebouwen in een van oudsher fysiek gesloten instelling voor jeugddelinquenten publieke en semipublieke functies. Hiermee willen de architecten de maatschappelijke aanvaarding binnen een woonzone stimuleren. Ten tweede willen de ontwerpers de re-integratie van jongeren, met hun specifieke problemen, in de maatschappij bevorderen. 

Dit wordt gesymboliseerd door het ‘rechte pad’, als visuele verwijzing naar de weg die iedereen moet afleggen, kort of lang, om opnieuw in de samenleving te kunnen functioneren.  Op deze binnenstraat, de jongeren zijn hun ‘echte’ straat immers ontzegd, zijn alle functies geënt.

Publieke Private Samenwerking

Winnaar in deze categorie is het project Militair Hospitaal Oostende. Opdrachtgevers Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende en Algemene Bouwonderneming Vanhaerents schakelde van Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 Architectenbureau en Paul Deroose Landschapsarchitect in voor het ontwerp. De samenwerking resulteerde volgens de jury in “een kwaliteitsvolle woonomgeving, waar historiek, natuur, betaalbaar en hedendaags wonen perfect samengaan, daarbij ondersteund door een publieke ruimte ten dienste van de gemeenschap”.

Kunst in opdracht

In de categorie ‘Kunst in opdracht’ ging de overwinning naar het kunstproject ‘Looking at Silence’ van de Portugese kunstenaar Pedro Cabrita Reis. Het kunstwerk staat bij het nieuwe crematorium van Kortrijk en is een opdracht van de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon.

Het werk bestaat uit een bakstenen muur, gemetseld met rode, holle bakstenen. De muur wordt na plaatsing tot op een bepaald niveau stuk geslagen, waardoor hij als het ware ‘erodeert’. Het kunstwerk gaat een directe relatie aan met de betonnen architectuur van Souto de Moura.

Reageer op dit artikel