nieuws

Go dutch Initiative in Washington DC en Miami

Architectuur

Een Nederlands samenwerkingsverband van ontwerpers en deskundigen is onder de naam Go Dutch Initiative ruim een jaar actief in Washington DC. Hier leren ze, volgens hen, nog elke dag hoe ze de Nederlandse expertise op het gebied van woningbouw en stadsplanning ter plekke aan de man moeten brengen.

Go dutch Initiative in Washington DC en Miami

 

 

Ongeveer zes jaar geleden startte Washington DC het visionaire ‘New Communities Initiative’ (NCI). Met dit programma moesten zes probleemwijken in de stad sociaaleconomisch en fysiek-ruimtelijk worden aangepakt.

Primaire doelstellingen waren behoud van het aantal sociale woningen, behoud en/of terugkeer van bestaande gemeenschap, toevoegen van woningen voor hogere inkomens, eerst bouwen – dan slopen, meer gemeenschappelijke voorzieningen, creëren van werkgelegenheid en betrekken van de huidige bewoners bij de planvorming.

Nederlandse expertise

Vanwege de reputatie van Nederland als het gaat om woningbouw en het omgaan met sociale en economische vraagstukken in de gebouwde omgeving, besloot het NCI de hulp in te schakelen van de Nederlandse ambassade. 

Deze ging samen met het ministerie van Buitenlandse zaken en het ministerie van infrastructuur op zoek naar geïnteresseerden Nederlandse bedrijven. Het resultaat is het Go Dutch Consortium, een groep ruimtelijke ontwerpers en deskundigen op het gebied van planning, economie, change management en social interventions, die begin 2011 is opgericht.

Architecten en deskundigen

De architecten die deel uitmaken van het consortium zijn Faro Architects, Dana Ponec Architects, Urhahn Urban Design en Tangram Architecture and Urban Landschape. Samen beheersen zij alle ontwerpschalen van landschap, stedebouw en architectuur.

De andere deskundigen zijn: Arcadis, Nestor Solutions, David Goehring en Steven Lovink. 

Reageer op dit artikel