blog

Blog: Voortbouwen op de stad – Nieuw werk van Happel Cornelissen Verhoeven, Office Winhov en Monadnock

Architectuur

Door Harm Tilman – In de zomer van 2017 verenigde een groep van elf architecten zich in de publicatie Post Piraeus, een uitgave van de Architect. Wat hen met elkaar verbond was een gemeenschappelijke belangstelling voor de vraagstukken van het bouwen in de pluriforme stad van vandaag. Floris Cornelissen, Job Floris en Jan Peter Wingender maakten deel uit van dit collectief. Voortbouwen op de bestaande stad is voor hen een belangrijk uitgangspunt.

Voor deze architecten van Post Piraeus is het ontwerp geen autonome activiteit maar “een arbeid die is ingebed in een bredere bouwcultuur van ontwikkelen, bouwen, ontwerpen, praten en denken”. Architecten die over hun eigen werk praten, dat hadden we lange tijd al niet meer meegemaakt. Inmiddels zijn we twee jaar verder.

Drie projecten

In het nummer van de Architect dat op dinsdag 17 september verschijnt, publiceren we drie projecten: Museum De Lakenhal in Leiden, Park Paviljoen De Hoge Veluwe en Trippenhuis in Amsterdam.

Museum De Lakenhal

In Museum De Lakenhal transformeert Happel Cornelissen Verhoeven de voormalige achterplaats tot een centrale oriëntatieruimte en voegt behendig een nieuw volume toe aan het bestaande complex.

Museum De Lakenhal Leiden door Happel Cornelisse Verhoeven en Julian Harrap Architects. Beeld Karin Borghouts

Museum De Lakenhal Leiden door Happel Cornelisse Verhoeven en Julian Harrap Architects. Beeld Karin Borghouts

Het Trippenhuis

Office Winhov speelt in het Trippenhuis een subtiel spel met een wereld van fragmenten, met als resultaat binnen de bestaande een nieuwe context.

Het Trippenhuis door Office Winhov. Beeld René de Wit

Park Paviljoen

Op de Hoge Veluwe creëert Monadnock in nauwe samenwerking met De Zwarte Hond een inclusief Park Paviljoen waarin gebruikers verscheidenheid en alledaagsheid ervaren.

Park Paviljoen Hoge Veluwe door De Zwarte Hond en Monadnock Foto: Stijn Bollaert

Functioneel en eigentijds

Alle drie de architectenbureaus maken gebouwen die functioneel én eigentijds zijn, maar tegelijkertijd kritisch op de context reageren. Hun werk geeft blijk van een complexe notie van traditie en van een bijzondere wisselwerking tussen type en idee, tussen conventie en innovatie. Het vormt de basis voor Happel Cornelissen Verhoevens idee van een gemeenschappelijke tussenruimte, Office Winhov’s studie naar constructie, bekleding en materialen en Monadnocks opvatting dat je gebouwen afstemt op de wensen en ervaringen van gebruikers en deze eerder bedient dan manipuleert.

Museum De Lakenhal Leiden door Happel Cornelisse Verhoeven en Julian Harrap Architects. Beeld Karin Borghouts

Museum De Lakenhal Leiden door Happel Cornelisse Verhoeven en Julian Harrap Architects. Beeld Karin Borghouts

Accepteren en verwerpen

Kenmerkend aan deze opgaven is dat iedere stap in een ontwerpproces specificaties bevat die daarop volgende ontwerpers kunnen accepteren en verwerpen. Het werk van deze generatie ondersteunt de notie dat andere ontwerpers het later kunnen veranderen. De architectuur van deze generatie zet de toon, kan veel verwerken, maar schrikt ook niet terug voor latere vervormingen.

Het Trippenhuis door Office Winhov. Beeld René de Wit

Cultureel project

Gebouwd en theoretisch werk kennen bij deze groep niet een wezenlijk andere verhouding tot elkaar dan bij de architecten die in de jaren tachtig en negentig op de deur van de Nederlandse architectuur klopten. Aan beide ligt een architectonische praktijk ten grondslag, opgevat als een cultureel project dat betrokkenheid impliceert met de stad, de geschiedenis ervan en de tradities die hierin liggen opgesloten.

Park Paviljoen Hoge Veluwe door De Zwarte Hond en Monadnock Foto: Stijn Bollaert

Continuïteit van de bestaande stad

De condities zijn echter sterk veranderd. Werden destijds binnensteden geactiveerd middels sterke ruimtelijke beelden, tegenwoordig kan worden voortgeborduurd op de continuïteit van de bestaande stad. Deze nieuwe generatie architecten grijpt de kansen die dat biedt met beide handen aan.

Lees verder

Reageer op dit artikel