blog

Blog – Renovatie Binnenhof – politiek zeker, graag ook publiek

Architectuur

Door Harm Tilman – De spanningen tussen Rijksvastgoedbedrijf en Eerste en Tweede Kamer over de renovatie van het Binnenhof in Den Haag zijn zo hoog opgelopen dat een van de coördinerende architecten aan de kant is gezet. Doordat de plannen niet openbaar zijn, beklijft de politieke discussie over kosten en duurzaamheid. Het publieke doel van de renovatie blijft zo buiten beeld.

Afgelopen dinsdag kwam het Algemeen Dagblad met een mooie scoop. De spanningen tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Eerste en Tweede Kamer over de renovatie van het Binnenhof zouden zo hoog zijn opgelopen dat coördinerend architect Liesbeth van der Pol de laan uit was gestuurd.

De scoop van Algemeen Dagblad, 5 maart 2019: Liesbeth van der Pol is niet langer coördinerend architect op het Binnenhof in Den Haag

Deelarchitecten voor het noordelijke deel

Van der Pol ontkende dat zij was gedwongen op te stappen. “Nu het ontwerp op hoofdlijnen gereed is, komen de uitvoerende partijen in beeld”, meldde zij in een reactie op deArchitect.nl. Evenals het RVB liet zij weten dat verschillende deelarchitecten in samenwerking met uitvoerende partijen haar ontwerp voor het noordelijke deel van het Binnenhof zullen uitwerken tot een voor uitvoering gereed plan.

Conflict huurder verhuurder

Aan het ontslag ligt een uit de hand gelopen conflict tussen verhuurder en huurder ten grondslag. Uit ouderwets verslaggeverswerk van Jan Hoedeman en Peter Winterman bleek dat de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer een deel van de geheime renovatieplannen voor het Binnenhof hebben afgeschoten. De renovatie die september volgend jaar moet beginnen en een half miljard euro kost, dreigt daardoor nu vertraging op te lopen.

Renovatie Binnenhof

Renovatie van het Binnenhof: onderverdeling Tweede en Eerste Kamer

Hogere kosten renovatie

De publicatie in het Algemeen Dagblad verscheen aan de vooravond van een bijeenkomst waarin de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken vergaderde over de voortgang van de renovatie van het Binnenhof. Deze commissie toonde zich verontrust over de mogelijk hogere kosten voor de renovatie. In de media circuleert een bedrag van 72 miljoen Euro meerkosten. De verbouwing zou sober en doelmatig zijn, was immers aan het begin afgesproken, en mag niet duurden worden dan 475 miljoen Euro.

Vertraging project dreigt

Die informatie over mogelijk extra kosten kreeg de Tweede Kamer echter niet. Staatssecretaris Knops wees erop dat 70 procent van het budget zal worden besteed aan installaties en bouwkundige voorzieningen en 30 procent aan functionele verbeteringen. Uit zijn woorden viel op te maken dat de vertraging van het project voortkomt uit de bezwaren die het presidium van de Tweede Kamer heeft geuit op de plannen van OMA. Pi de Bruyn, de architect van de Tweede Kamer, heeft een review uitgevoerd op dit ontwerp.

De publieksingang van het tijdelijke Kamergebouw aan aan de Bezuidenhoutseweg 67 Beeld Rijksvastgoedbedrijf/Zecc Architecten

Aflevering House of Cards

Deze fase in de voortgang van de renovatie zou niet misstaan in een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ‘House of Cards’ of het Deense ‘Borgen’. Volgens de staatssecretaris hebben de gebruikers van de Tweede Kamer afgelopen maand pas op het allerlaatste moment hun wensen veranderd. De laatste verwijten op hun beurt de architecten megalomane plannen te maken.

Geheime plannen

Het is op zijn minst een opmerkelijk verwijt. De gewraakte plannen voor de renovatie van Eerste en Tweede Kamer zijn uit veiligheidsoverwegingen immers nog altijd geheim. Ook de namen van de deelarchitecten die het ontwerp verder gaan uitwerken, zijn niet bekend gemaakt. Wat de review van Pi de Bruyn heeft opgeleverd, is in nevelen gehuld.

Framing

Grootheidswaanzin, kosten-verslindende plannen, een stempel met eeuwigheidswaarde: de verwijten in de richting van de architecten zijn fors, maar bij ontstentenis van de plannen zelf op geen enkele manier te verifiëren. Intussen gaat de verbeelding met de gebezigde ‘frames’ op de loop. ‘De Telegraaf wist, aangevuurd door architect Sjoerd Soeters, zelfs te melden dat het ontwerp van Liesbeth van der Pol een flagrant voorbeeld is van de kloof tussen moderne architecten en gebruikers van een gebouw. Een soort ‘double-framing’ die echter op geen enkele wijze wordt onderbouwd.

Open naar het publiek

Democratie onderscheidt zich door participatie van alle burgers bij de besluitvorming. De gebruikers bij de Tweede Kamer zijn dan ook niet alleen de politici. Dat zijn toch vooral en in de eerste plaats de burgers. Sober en doelmatig: prachtig. Duurzaam, natuurlijk. Maar wel een Binnenhof dat zich open stelt naar het publiek, ook naar dat deel ervan dat ofschoon niet direct in politiek geïnteresseerd, wel het nodige bij kan dragen. Hopelijk worden de ontwerpen voor de Binnenhof snel openbaar.

Lees ook

Reageer op dit artikel