blog

Blog – Lokale identiteit binnen een global society

Architectuur

Blog – Lokale identiteit binnen een global society
Absorbing Modernity 1914, beeld OMA (voor de Architectuur Biënnale Venetië)

Door Misak Terzibasiyan – Het centrale thema van het World Architecture Festival was dit jaar IDENTITEIT. Een interessant thema, want identiteit wordt tegenwoordig sterk bepaald door social media. Verleidelijk beeldmateriaal neemt het over van de inhoudelijke diepgang. Je kunt je afvragen welke plaats architectuur nog inneemt in deze tijd van social media.

Tijdens het World Architecture Festival gaf ik een presentatie over het thema IDENTITEIT. Deze blog is een ingekorte versie van de lezing.

Er zijn uiteraard talloze definities te bedenken voor het begrip identiteit en elke definitie is er een die slechts een stukje van de identiteit weergeeft. Ik denk dat identiteit niet is wat wij denken over onszelf, maar vooral hoe anderen ons zien. Dat geldt ook voor de identiteit van een gebouw: de interpretatie geeft pas betekenis aan de architectuur.

Copy Paste

In 1985 begon ik aan de opleiding architectuur en stedebouw aan de TU Eindhoven. Social media zoals wij die nu kennen, bestond uiteraard nog niet. Architectuurtijdschriften en critici bepaalden dus het tempo en de inhoud van de architectuurprojecten en gaven uitdrukking aan de opvattingen van de architecten.

Tegenwoordig zie ik, als parttime docent aan een masteropleiding, dat het beeld bij de jonge studenten van groter belang is dan de inhoud. Zij zoeken naar bijzondere afbeeldingen van projecten op internet zonder zich te verdiepen in de achterliggende, inhoudelijke verhalen. Ik vind het belangrijk om de kwaliteiten en inhoudelijke kanten van architectuur te laten zien. We moeten af van de copy paste strategie in de architectuur!

Copy Paste – The Badass Architectural Copy Guide door The Why Factory

Meaningful places

“Since ancient times the genius loci, or ‘spirit of place’, has been recognized as the concrete reality man has to face and come to terms within his daily life. (…) Architecture means to visualize the genius loci and the task of the architect is to create meaningful places.”
Christian Norberg-Schulz in Towards a Phenomenology of Architecture (1980).

Met de invoering van internet en social media is de wereld met betrekking tot afstand en tijd volledig veranderd. Er ontstaat verwarring wanneer gebouwen op markante plekken overal ter wereld dezelfde architectuurtaal spreken. Daardoor kunnen we ze niet meer van elkaar onderscheiden.

Absorbing Modernity 2014, beeld OMA (voor de Architectuur Biënnale Venetië)

Absorbing Modernity 2014, beeld OMA (voor de Architectuur Biënnale Venetië)

Eigen taal

Ik zie het als een treurige ontwikkeling dat de internationale architectuur een verzameling is geworden van gelijksoortige uitdrukkingen. Willen we werkelijk niet reageren op de context en de local identity?

Het is juist van belang om de context van een locatie niet te negeren. Maar juist ieder ontwerp zijn eigen taal te laten spreken op een unieke locatie, passend in een eigen context. Op deze wijze kunnen we als architect nog voorkomen dat eigentijdse architectuur er overal hetzelfde uit gaat zien.

Reageer op dit artikel