blog

Blog – Hoe mensen willen wonen

Architectuur

Blog – Hoe mensen willen wonen
In Oosterwold (Almere) bouwen bewoners zelf de stad

Door Harm Tilman – Woningbouw is een belangrijk architectonisch vraagstuk, maar onder druk van de crisis raakte dat een flink tijdje op de achtergrond. Nu de discussie over geschikte huisvesting weer oplaait, verdient de architectuur van het wonen een prominente plek op de ruimtelijke agenda.

Berichten over de overspannen woningmarkt domineren al maanden het nieuws. Afgelopen week was het weer zo ver. ABN AMRO maakte bekend dat de huizenprijzen dit jaar harder zullen stijgen dan aanvankelijk gedacht. Voor de zoveelste keer zijn de prijsstijgingen naar boven bijgesteld, van 8 naar 8,5 procent en volgend jaar van 5 naar 7 procent.

Woningtekort

Belangrijkste boosdoener is het woningtekort, aldus een econoom van ABN Amro in het AD van afgelopen week. “Het is voor potentiële kopers door het beperkte aanbod steeds lastiger om een geschikt huis te vinden.” De verkopers hebben het voor het zeggen en ze hoeven weinig tot geen concessies te doen.

Één miljoen woningen

Door de NEPROM is becijferd dat tot 2030 zo’n één miljoen woningen moeten worden bijgebouwd. Het huidige ontwikkel- en bouwtempo is hiervoor te laag, aldus de NEPROM. Om het tempo op te kunnen voeren zul je aan de randen van de steden moeten gaan bouwen.

Thuis in de toekomst, uitgave NEPROM

Grondposities

Afgelopen week publiceerde het blad Vastgoedmarkt de resultaten van onderzoek dat is gedaan naar de grondposities van ontwikkelaars, beleggers en bouwers in buitengebieden. Wat blijkt? De marktpartijen bezitten minimaal 16.000 hectare grond die geschikt is voor woningbouw. Hierop kunnen ze de komende 5 jaar gemakkelijk 75.000 woningen per jaar bouwen.

Het grondbezit van de marktpartijen in Nederland. Bron Kadaster

Mismatch

Maar is hier op deze plek ook behoefte aan? Eerder al concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving, dat sprake is van een forse ‘mismatch’ tussen publieke binnenstedelijke doelen en private buitenstedelijke belangen. Tegenover de grote voorkeur voor binnenstedelijk wonen, staan de bouwers en ontwikkelaars die vooral onbebouwde gronden buiten de stad hebben verworven.

Wonen in het Nieuwe Veen volgens de NEPROM

Type woningbouw

Bij alle ophef over het woningtekort en de hoge woningprijzen is opvallend weinig aandacht voor de vraag aan welk type woningbouw behoefte is. Ook in de pleidooien om de sluizen open te zetten en het buitenstedelijk gebied vol te bouwen, wordt zelden gespecificeerd voor wie deze woningbouw is bedoeld.

Oprichter Ninke Happel van Het Rotterdams Woongenootschap

Meer zeggenschap

Het zou voor de hand liggen om degenen voor wie de woningbouw is bedoeld, meer zeggenschap te geven bij de vraag aan welk type(s) nu behoefte is. Het standaard huishouden bestaat niet meer, we zullen werk moeten maken van de differentiatie.

Baugruppen vormen een alternatief voor het traditionele systeem van opdrachtgever en architect

Groei van éénpersoonshuishoudens

Ik noem een paar voorbeelden. De gestage groei van éénpersoonshuishoudens leidt bijvoorbeeld tot een groter aandeel van gezamenlijke voorzieningen en daarmee tot typologische veranderingen. Ook geven veel mensen de voorkeur aan lichtere vormen van stedebouw, aan Tiny Houses, enzovoorts. Zogenoemde Baugruppen en wooncorporaties realiseren woongebouwen die een enorme verrijking van de stad betekenen. Tot slot zien we dat steeds meer mensen zelf hun eigen woning bouwen en de stad maken.

Oosterwold in Almere door MVRDV

Agenda

Hoe mensen willen wonen is wezenlijk onderdeel van het debat, maar komt tot nu toe veel te weinig aan bod. De architectuur van de woningbouw verdient een prominentere plek op de ruimtelijke agenda.

Lees ook

Reageer op dit artikel