blog

Blog – Dirk Roosenburgprijs 2017 – Tour van de Jury

Architectuur

Door Misak Terzibasiyan – Op een stormachtige, herfstdag in september zochten we als juryleden de 10 genomineerde projecten voor de Dirk Roosenburg prijs 2017. Regelmatig moesten we schuil zoeken onder een paraplu en konden we de reis voortzetten als het iets minder hard regende. Kortom: de jury heeft weer en wind moeten doorstaan om de projecten te bezoeken en te beoordelen.

Blog – Dirk Roosenburgprijs 2017 – Tour van de Jury

De Dirk Roosenburgprijs is niet alleen een zeer gewilde architectuurprijs, maar tegelijkertijd een stimuleringsprijs voor ruimtelijke kwaliteit en goed opdrachtgeverschap.

De doelstelling, die het college in 2011 heeft geformuleerd, luidt: “De Dirk Roosenburgprijs heeft als doel de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de gemeente Eindhoven te bevorderen door middel van openbare discussie. De prijs wordt toegekend aan een uitgevoerd project binnen de grenzen van de gemeente. Daarbij telt de kwaliteit van het ontwerp, maar ook de bijdrage die het project levert aan de beleving, bruikbaarheid en identiteit van de stad.”

Initiatieven van onderop

Je kunt je, al wandelend door Eindhoven, de volgende vraag stellen: “Wat maakt Eindhoven zo anders dan andere steden?” Uiteraard kent Eindhoven het Philips-verleden waarbij de ondernemersgeest zich optimaal heeft kunnen ontvouwen. Sturing vindt niet van bovenaf plaats maar creatieve initiatieven borrelen op van onderen en worden dan als een gezamenlijk initiatief omarmd. Uniek en inspirerend om te zien gebeuren.

Deze typische bottom-up-aanpak en gezamenlijkheid is een typisch kenmerk voor Eindhoven en kent een aantal aanjagers in de beginjaren van het nieuwe millennium.

Rol van woningstichting St Trudo

Woningstichting St.Trudo behoort tot één van deze volhardende aanjagers. Deze corporatie (die overigens niet de grootste corporatie van Eindhoven is, maar m.i. wel een met de meeste lef en innovatieve ideeën) heeft veel bereikt op Strijp S.

Nog voordat de Dutch Design Week bestond is er een start gemaakt met de Week van het Ontwerp, waarvan St.Trudo de katalysator was. De verdere ontwikkeling van Strijp S tot het creatieve hart van Eindhoven en de Dutch Design Week staan met name dankzij St.Trudo op de internationale kaart!

Wat me opvalt bij de nominaties Dirk Roosenburgprijs van de afgelopen twee jaren, is dat geen enkel project van St.Trudo tot de laatste 10 genomineerden behoort.

Evaluatie Dirk Roosenburgprijs

Tijdens de evaluatie van de juryleden sprong een aantal kans hebbende projecten meteen in het oog. Er volgde daarna een moment van aftasten van de standpunten van ieder jurylid. De motivaties waarom bepaalde projecten meer kwaliteiten hebben en meer inspelen op huidige maatschappelijke tendensen werden met elkaar bediscussieerd.

Wat me opviel is dat, in het kader van de Dutch Design Week in Eindhoven, design meer op de voorgrond staat dan architectuur. De designers worden steeds innovatiever, experimenteler, meer toekomstgericht, hetgeen overigens zeer inspirerend en leerzaam is. Mijns inziens heeft  ‘’architectuur” echter een andere betekenis en inhoud dan “design”.

Architectuur kent traagheid

Architectuur is een ontwerpbenadering, met een soort traagheid die steeds kan blijven voldoen aan de wens of droom van een opdrachtgever. Een architect is meer dienend aan de opdrachtgever. Het gaat niet alleen om de inhoud maar ook om het beeld, zoals in onderstaand voorbeeld dat in de architectuur vaak wordt geïllustreerd.

Blog_M_Terzibasiyan_Dirk_Roosenburgprijs 2017

Architectuur (de reëele werkelijkheid) is de vertaling van een visie en/of concept richting de samenleving.

De beleving in een reële wereld maakt architectuur alomvattend en aanwezig in onze samenleving. Het is aan de architect om met dit gegeven zorgvuldig en zeer bewust om te gaan en is er mijns inziens geen ruimte voor naïviteit en/of alleen maar innovatie.

Architectuur op hoger plan

Het is cruciaal dat een architect de competentie heeft om architectuur op een hoger plan te tillen, en niet alleen de capaciteit bezit om gebouwen te ontwerpen die alleen maar een mooi, innovatief en aansprekend uiterlijk hebben.

Zijn/haar ontwerp moet daarnaast niet alleen functioneel zijn en de mogelijkheid bieden om mensen met elkaar te verbinden; het moet bovendien door de mensen begrepen worden!

Naar al deze facetten hebben wij als jury zorgvuldig gekeken tijdens onze tour rondom de prachtige bouwwerken van Eindhoven, om uiteindelijk een project te selecteren dat aan al deze kenmerken voldoet.

Bekendmaking van de Dirk Roosenburgprijs

Op 27 oktober vond dan eindelijk de bekendmaking van de Dirk Roosenburg winnaar 2017 plaats. De officiële aftrap werd gedaan door René Erven van het Architectuurcentrum Eindhoven.

Blog_M_Terzibasiyan_Dirk_Roosenburgprijs 2017

Lezing door Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Er volgde een licht humoristische lezing van Floris Alkemade (rijksbouwmeester)  over de verschillen tussen Amsterdam en Eindhoven. Hij noemde Eindhoven de broedplaats van innovatie op hightech-gebied en benadrukte de betekenis van deze regio voor de rest van Nederland.

Al met al een leerzame presentatie die inhoudelijk hout sneed, alhoewel de factor “tijd” in mijn ogen onvoldoende aan het licht kwam.  Zo was er 100 jaar geleden nog niets in Eindhoven en omstreken dat kon concurreren met Amsterdam omdat er ook geen intentie was tot concurrentie met Amsterdam. De eigenheid en eigengereidheid heeft Eindhoven en regio gemaakt tot de stad die ze nu is.

Blog_M_Terzibasiyan_Dirk_Roosenburgprijs 2017

De prijswinnaar die na deze presentatie werd aangewezen door de vakjury: SPACE-S

Het project SPACE-S onderscheidt zich door een bottom-up aanpak. Vanaf  het begin zijn toekomstige bewoners betrokken bij de ontwikkeling van dit plan, hetgeen dit project in mijn optiek de terechte winnaar in Eindhoven maakt. INBO en Woonbedrijf hebben door het intensieve traject van begeleiding van toekomstige bewoners en het voldoen aan hun toekomstige woonwensen een passende woonbeleving gerealiseerd voor Strijp-S.

Blog_M_Terzibasiyan_Dirk_Roosenburgprijs 2017

Prijswinnaar door het publiek aangewezen: Philipsdorp

Eindhoven’s context en roots blijken zo belangrijk te zijn voor de beleving van Eindhoven, dat vervolgens het publiek het Philipsdorp project van Bouwhulpgroep en Woonbedrijf, gelegen tegen de centrum van Eindhoven als publiekswinnaar kiest. De herwaardering en renovatie van dit project heeft een groot draagvlak en geniet veel respect bij de huidige bewoners.

Het is bewonderenswaardig dat architectuur zich in dit project dienstbaar heeft opgesteld naar de bewoners en dat de aanpak van dit erfgoed ook door de bewoners zo wordt gewaardeerd.

Blog_M_Terzibasiyan_Dirk_Roosenburgprijs 2017

Jury van Dirk Roosenburgprijs

Mark Hendriks, journalist en redacteur op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening, en hoofdredacteur van tijdschrift Blauwe Kamer
Pieter van Wesemael, hoogleraar TU/e, Faculteit Bouwkunde, leerstoel Urbanism and Urban Architecture
Janneke Bierman, architect-directeur Bierman Henket Architecten
Evelien van Veen, architect-directeur Van Veen, voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Eindhoven
Misak Terzibasiyan, architect-directeur UArchitects, winnaar Dirk Roosenburgprijs 2015 met het project Spilcentrum ’t Hofke

 

Blog_Misak_Jury Roosenburgprijs

 Agenda Dirk Roosenburgprijs

Agenda van de projecten die zijn bezocht met de jury
10.15-10.40 bezoek Philips Lighting / diederendirrix Paul Diederen
Victoriapark 1, 5611 BM Eindhoven
11.00 bezoek project de Nieuwe Wal / Bert Staal / Bert Spierings
Wal 2, 5611 GG Eindhoven
11.40 bezoek project Karel de Grotelaan / Harrie van Helmond
Karel de Grotelaan
12.30 bezoek project Philipsdorp / Jorg van Waas
Lunch koffiehuisje (of woning Plataanplein)
De Jonghlaan 32, 5616 LB Eindhoven
14.00 bezoek project Natlab / cepezed / Jim Navarro /
Torenallee 75, 5617 BB Eindhoven                  
 14.45 bezoek project Space-S / Inbo/ 12N Angelique Bellemakers / Aron Bogers
Torenallee, Eindhoven
15.30 bezoek project RAG / Iggie Dekkers en Piet Hein Eek / Iggie Dekkers
Strijp-R, Eindhoven
16.15 bezoek project Caspar Schols / Caspar Schols
Elburglaan 6, 5651EJ Eindhoven
16.45 bezoek TAQ / Niels Olivier / Niels Olivier / John Settels
Achtseweg Zuid 211, 5651 GW Eindhoven
17.20 bezoek Aurora TU/e campus Winhov / Jan Peter Wingender
De Lismortel 42, 5612 AR Eindhoven
Reageer op dit artikel