blog

Blog – Stedelijke transformatie (Strijp-S Revisited)

Architectuur

Door Misak Terzibasiyan – Een inspirerende lezing werd gegeven in Maastricht door Thom Aussems (directeur-bestuurder van woningstichting St. Trudo uit Eindhoven). Hij nam ons op zijn eigen bevlogen manier mee in zijn verhaal over transformaties van binnenstedelijke gebieden.

Blog – Stedelijke transformatie (Strijp-S Revisited)
i©on strp is een verleden met een belofte voor de toekomst.

Het voormalig industriële Philips-gebied Strijp-S in Eindhoven werd uitvoerig door hem belicht en hij vertelde gepassioneerd over de rol die Trudo in deze transformatie heeft gespeeld. Hij gaf aan dat, net als Eindhoven, ook Maastricht voor gelijksoortige opgaves met industrieel erfgoed en uitdagingen staat in de komende jaren.

Uiteraard is Maastricht een heel andere stad dan Eindhoven; de geschiedenis is verschillend en de culturele context is overduidelijk anders. De vergelijkingen gaan dus niet helemaal op…..en tóch zijn er parallellen te zien in de herontwikkelingen van industrieel erfgoed…. Eindhoven streeft er naar  (vanwege de booming hightech industrie) voor de expats en recent afgestudeerden  een hoogwaardige en afwisselende culturele omgeving te creëren. De gebiedsontwikkeling in en rondom Strijp-S (voormalig Philipsterrein) is al jaren in ontwikkeling en er worden continu bijzondere evenementen op de locatie georganiseerd.  Je kunt wel stellen dat St. Trudo tot op heden geslaagd is in haar missie om dit gebied nieuw leven in te blazen.

Uitleg van Thom Aussems over transformaties en de kansen voor industrieel erfgoed. Uitleg van Thom Aussems over transformaties en de kansen voor industrieel erfgoed.

Een aantal jaren geleden hebben wij als UArchitects ook plannen gemaakt voor Strijp-S, als tegenhanger voor de traditionele stedenbouwkundige transformatie.

Voor de geïnteresseerden laten wij u hieronder onze toenmalige plannen en voorstel zien, die wij met de wetenschap van die tijd gemaakt hebben. Zo zie je maar dat er talloze verschillende wijzen bestaan om een gebied met industrieel erfgoed te transformeren. Wij kozen er met ons voorstel I©ON  STRP / StaRS and STRiPeS destijds voor om een link te leggen naar het industrieel verleden:

Strijp-S Revisited (UArchitects): I©ON STRP / StaRS and STRiPeS Strijp-S Revisited (UArchitects): I©ON STRP / StaRS and STRiPeS

Eindhoven kenmerkt zich door een zee van kleinschalige woningbouw met hiertussen grote complexen gerelateerd aan Philips. Gebouwen als het PSV Stadion, de Lichttoren, het Evoluon, de Witte Dame met overbuurman de Bruine Heer en de fabriekscomplexen Strijp S, T en R geven de stad een andere schaal. Philips had een duidelijke invloed op de ontwikkeling van de stad Eindhoven en heeft hiermee de stad gestalte gegeven.

Strijp S is een fabriekscomplex dat zich gedurende decennia vanuit functionele motieven heeft ontwikkeld. Door de tijd heen heeft zich hier een diepliggende betekenis gevormd van een enclave in de stad Eindhoven.  Verschillende generaties van Philips-medewerkers hebben de paden geëffend naar een multinationaal bedrijf. Strijp S is niet alleen een fysiek vraagstuk, maar meer een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Tevens speelt een aantal diepliggende betekenissen en indrukken hierin mee. Deze zintuiglijke en daaruit voortkomende reflectieve momenten ervaren wij dagelijks op de locatie en in gesprekken met de laatste Philips-medewerkers op het terrein. De stedebouwkundig-architectonische vraagstelling kan wel worden beantwoord met een voorstel, maar de echte opgave overstijgt deze vraag. De ongrijpbare indrukken en niet te beantwoorden vragen willen wij met ons voorstel naar voren brengen en hiermee aanzetten tot afwegen en herbezinnen.

Wij stellen voor om de Driehoek van Strijp S in zijn geheel te bewaren en te conserveren. Geïnspireerd op de leidingstraten van Strijp en op het thema van de Verboden Stad omvatten we de Driehoek en verzegelen we de zintuiglijke en historische ervaringen van de monumenten. Wij zijn op zoek naar de diepere betekenis van dit gebied en de cognitieve indrukken vanuit het verleden. Met een allesomvattend icoon  wordt een langdurige betekenis vastgelegd en hiermee een onmiskenbaar industriële identiteit van het gebied vastgehouden. Binnen deze herboren identiteit kan het alledaagse leven, werk en cultuur (spontaan) ontstaan, evolueren en zich verplaatsen.

Het icoon bevindt zich op het snijvlak van infrastructuur en de gebieden Strijp S en T. Hierin komen stepstones (’stars’) en een wandelpad (’stripe’) als metafoor voor de ontwikkeling van Strijp S en de verbinding naar Strijp T. Onder de stars en stripe ontvouwt  zich een canyon voor Philips. Aan en in deze canyon ligt het toekomstige programma van gedachtes en mogelijkheden.

Reageer op dit artikel