blog

Blog – De werkelijkheid kun je zelf ervaren

Architectuur

Door Misak Terzibasiyan – Graag deel ik met jullie een deel van mijn openingsspeech tijdens de officiële opening van mijn ontwerp van Basisschool de Brug te Bocholt (België) op 3 juni 2017.

Blog – De werkelijkheid kun je zelf ervaren
Project Basisschool de Brug (Bocholt, België) definitief opgeleverd mei 2017

“Wat voor mij als architect belangrijk is, als ik nadenk over een ontwerp, is de beleving, de beleving van de architectuur die ik ga ontwerpen.

De beleving die de toekomstige gebruiker zal gaan ervaren in het gebouw dat ik in gedachten heb….waar wordt de gebruiker gelukkig van vraag ik me dan steeds af….hoe kan ik het gebouw zó ontwerpen dat het niet alleen praktisch en fraai is, maar ik ga nog een stapje verder: hoe kan ik het gebouw zó ontwerpen dat gebruikers zich er thuis voelen…

Op de vraag om eens te beschrijven wat je zou kunnen verstaan onder het beleven van architectuur realiseerde ik me wat het woord beleven eigenlijk inhoudt.

Be-leven: ervaren…voelen…..zien….ruiken…kortom….. Al je zintuigen geprikkeld laten worden door architectuur….en daarmee een bepaalde gemoedstoestand teweegbrengen.

Ik had met name bij dit ontwerp dit doel dan ook steeds voor ogen: ik wilde koste wat kost bewerkstelligen dat alle gebruikers van dit gebouw, de juffen, de directrice, de ouders, maar bovenal de kinderen zich op hun gemak zouden voelen in dit gebouw……..dat met name zíj deze architectuur zouden beleven op een manier die hun in een gelukkige gemoedstoestand zou brengen, dat dit een plek zou worden waar ze graag wilden zijn!

Door gebruik te maken van de juiste lichtinval, door de keuze voor pure, natuurlijke materialen zoals hout, en beton, maar ook door de keuze voor ronde, natuurlijke vormen en het gebruik van kleuren heb ik dit gebouw een zo natuurlijk mogelijk karakter willen meegeven. Een plek waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en op een natuurlijke wijze kunnen beleven, ontwikkelen en groeien tot mensen die al op jonge leeftijd in staat zijn oog te hebben voor de schoonheid om zich heen.”

Blog_Misak Terzibasiyan_Werklijkheid beleven-Basisschool De Brug Bocholt Belgie

Polyvalente zaal

De school en het educatie-systeem stelt de kinderen centraal. De centrale ruimte (polyvalente zaal) vervult ook de functie van bijeenkomstruimte. Hiermee krijgt deze centrale ruimte een belangrijke maatschappelijk, kloppend hart voor de wijk. Het geheel wordt versterkt door de aangename geur van hout als je de centrale ruimte binnenkomt. Het direct ervaren en beleven van de ruimte wordt door licht, tast, kleur en akoestiek versterkt. Kortom, fysieke architectuur is een beleving die je alleen door werkelijk aanwezig te zijn zelf kunt ondervinden en beleven; dat kan geen enkele virtuele ervaring vervangen!

Architectuur gaat over direct fysiek ervaren en direct fysiek beleven. Een ervaring die de mens centraal stelt en betekenis geeft aan de gebouwde omgeving.

De wens van mij als architect is om met mijn ontwerpen een positieve, en langdurende werkelijke bijdrage te leveren (legacy) aan de wereld.

Reageer op dit artikel