blog

Blog – Hoogbouw of laagbouw debat in Amsterdam

Architectuur

Door Harm Tilman – Amsterdam gaat de komende jaren flink groeien. Op het Zeeburgereiland wil de gemeente de Sluisbuurt aanleggen, een nieuwbouwwijk met 5.500 woningen. Het plan van de gemeente heeft een heftig debat over hoogbouw of laagbouw uitgelokt.

Blog – Hoogbouw of laagbouw debat in Amsterdam

In Parijs is de campagne ‘Réinventer Paris’ al weer een tijdje onderweg. Ze is gericht op de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties. Parijs wil zichzelf hiermee opnieuw uitvinden. Volgens burgemeester Hidalgo is dat onvermijdelijk nu de woningvraag is aangetrokken en alles wat daarmee verband houdt in termen van dichtheid, menging, energie en veerkracht aan wijziging onderhevig is.

Réinventer Paris, affiche

Leven op locaties

In prijsvragen werden teams met ontwikkelaars, architecten, bouwers en gebruikers uitgedaagd te komen met ideeën hoe je een stedelijke locatie tot nieuw leven kunt brengen. Winnaars mogen vervolgens de terreinen aankopen of huren om zo hun projecten tot uitvoering te brengen.

Réinventer Paris, kaart met ontwikkelingslocaties

Bomen op het dak

Voor een gebied aan de rand van Parijs, thans in gebruik voor het parkeren van bussen, ontwierp de Japanse architect Sou Fujimoto een gigantisch glazen gebouw met bomen op het dak. In het gebouw komen woningen, kantoren, een gemeenschapscentrum, twee crèches, een kleuterschool en een speelveld.

Ontwerp ‘Milles arbres’, Pershing (17e), Parijs door Sou Fujimoto

Hoogbouw of laagbouw

Vergeleken met deze ‘grandeur’ steekt het Amsterdamse woningbouwdebat schril af. Ondanks al haar grootstedelijke inspiraties, is de gemeente verzeild geraakt in een discussie over de vraag of de Sluisbuurt opgetrokken moeten worden in hoogbouw of laagbouw.

Locatie Sluisbuurt op Zeeburgereiland te Amsterdam

Hoogbouwplan gemeente

Amsterdam gaat de komende jaren flink groeien. Naar schatting zullen er tot 2030 11.000 inwoners bijkomen. Eind vorig jaar presenteerde de gemeente een plan voor de Sluisbuurt, waarin 28 hoge gebouwen worden afgewisseld met laagbouw. Dit plan heeft een capaciteit van 5.500 woningen.

Ontwerp van gemeente Amsterdam voor Sluisbuurt

Laagbouwplan Sjoerd Soeters

Niet veel later presenteerde architect Sjoerd Soeters een tegenplan, met eveneens 5.500 woningen maar nu ondergebracht in woonblokken van zes of zeven lagen. Volgens de ervaren architect zou dit plan goedkoper zijn en minder segregatie opleveren.

Tegenplan van Sjoerd Soeters (PPHP) voor Sluisbuurt

Gemengde buurten

Zonder op deze discussie in te gaan, schreef Jos Gadet, hoofdplanologie van de gemeente Amsterdam, dat het ontwikkelen van gemengde buurten nog niet zo eenvoudig is. Volgens hem is geen sprake van woningtekorten, maar van een vraag naar woonmilieus die zich kenmerkten door functiemenging.

Vergelijking van plan gemeente (links) en Soeters (rechts)

Loop- en fietsafstand

Functiemenging omschrijft hij mooi als “de aanwezigheid van verschillende functies, plus een hoge mate van diversiteit binnen die functies”. In gewone mensentaal: wijken waarin voorzieningen, werk en bedrijvigheid op loop- en fietsafstand liggen. De reden dat we dit echter nauwelijks hebben, schrijft hij toe aan de ruimtelijke versplintering die de afgelopen 100 jaar om zich heen heeft gegrepen.

Straatbeeld ontwerp gemeente Amsterdam

Opnieuw uitvinden

Dit is voor Amsterdam wellicht de kans het Franse voorbeeld te volgen. Ook in Nederland, Amsterdam is daar geen uitzondering op, zullen we ons opnieuw moeten uitvinden. Kunnen we buurten maken waarin mensen wonen met voorzieningen, werk en bedrijvigheid onder handbereik?

Straatbeeld ontwerp Sjoerd Soeters

Ontwikkelaars, bouwers en architecten

Los van de discussie in welke vorm dit gebeurt, hoogbouw of laagbouw, zullen vooraleerst ontwikkelaars, bouwers en architecten dienen te worden gevonden die nieuwe ontwikkelingen aandurven. Ontwikkelaars die de deur naar gemengde wijken willen en kunnen openen. Ontwikkelaars die echt iets anders willen aanbieden en opnieuw uitvinden hoe je woon- werk- en winkelruimtes op de markt brengt.

 

Verder lezen

Blog – “Betere hoogbouw door stedebouw”

Blog – High-rise: wonen in hoge dichtheid

 

Reageer op dit artikel