blog

Blog – Architectuur beleven (Deel 2)

Architectuur

Door Misak Terzibasiyan – In het eerste deel van mijn blog ging ik in op de beleving van architectuur. Het is van belang dat we als architect de verbinding zoeken met maatschappelijke vraagstukken. Als architect ontwerpen we immers voor de gebruiker van een gebouw.

Blog – Architectuur beleven (Deel 2)
Integraal Kindcentrum “de Geluksvogel” door UArchitects/Misak Terzibasiyan (2017)

Bijna als vanzelfsprekend denk ik bij de ‘beleving van architectuur’ aan 8 april 2017. De dag van de officiële opening van IKC de Geluksvogel  in Maastricht. Een dag waar alle partijen en met name de gebruikers, de kinderen van Maastricht, reikhalzend naar hebben uitgekeken.

Het Integraal Kindcentrum ‘de Geluksvogel’ is een project waar ik de afgelopen jaren dag in dag uit aan heb gewerkt. Daarbij heb ik natuurlijk het geluk dat ik, gedurende het ontwerp- en bouwproces uitstekende ondersteuning heb gehad van het team van UArchitects. Voor de realisatie van een project met een dergelijke complexiteit van wensen van de gebruikers, is de inzet van een goed team immers noodzakelijk.

Regisseren

Een architect is in dat opzicht een regisseur, die met zijn enscenering van ruimte en tijd de beleving van het gebouw en de context beïnvloedt.

Alle onderdelen staan in relatie tot elkaar en in relatie tot de context. Tegelijkertijd gaan ze de relatie aan met de beleving van de fysieke wereld, die wij werkelijk denken mee te maken en te ervaren.

IKC de Geluksvogel

In Maastricht zijn twee bestaande scholen gefuseerd tot één nieuwe school. Ze zijn verhuisd naar een nieuwe locatie in de stad om de zwakke sociale structuur van de twee wijken te versterken. Op deze locatie is een school gerealiseerd met een nieuw, digitaal onderwijssysteem waar kinderen meer kunnen leren over het milieu, de natuur en duurzaamheid. Zelfs het schoolplein heeft verschillende zones waarin kinderen de natuur en de wereld kunnen (her)ontdekken door te experimenteren met het bouwen van objecten in zogenaamde milieu-educatietuinen.

Locatie van IKC de Geluksvogel Locatie van IKC de Geluksvogel

Natuur en milieu zijn vaste onderdelen van het lesprogramma. Het gebouw past in zijn natuurlijke omgeving zoals een paviljoen in een groen natuurgebied. De school staat aan de kop van een natuurontwikkelgebied, dat uitloopt in het buitengebied en de regio. Dit gebiedsontwikkelingsplan heet de Landgoederenzone.

Isometrie van IKC de Geluksvogel (begane grond) Isometrie van IKC de Geluksvogel (begane grond)

De tuinen op het schoolplein en het speciale groene dakterras hebben een andere uitstraling dan de benedenverdieping. Groene architectuur is verweven in het hele interieur door duurzaam gebruik van materialen en planten. De kinderen kunnen hier zelfs buiten les krijgen, als het weer het toelaat. Natuur en (digitaal) onderwijs gaan hand in hand, ondersteund door het nieuwste digitale lesprogramma. De kinderen en leraren die op deze school met dit programma mogen werken zijn ware geluksvogels; ze mogen deel uitmaken van deze groene en gezonde visie op onderwijs.

Ontwerp door UArchitects/Misak Terzibasiyan (2017) Ontwerp door UArchitects/Misak Terzibasiyan (2017)

Samenwerken

Het ontwerpen van een school die gericht is op het ervaren en ontdekken van de wereld, een plek om te leren, te voelen, te ervaren en zintuigen te prikkelen. Deze doelstelling heeft tijdens het proces van bedenken en ontwerpen steeds voorop gestaan bij ons als team van UArchitects.

De ondersteuning en de visievorming vanuit de opdrachtgevers Dave Huntjens (Bestuurslid Stichting MosaLira), Anouk Willems (Directeur IKC De Geluksvogel) en Annette Wijnen (Directeur Stichting MosaLira) waren gedurende het hele ontwerptraject cruciaal om dit project mogelijk te maken. Ik heb daarnaast op het gebied van duurzaamheid (gemeente Maastricht) een waardevolle ondersteuning gehad van John Steijns (CNME).

Annette Wijnen, Dave Huntjens en Anouk Willems Annette Wijnen, Dave Huntjens en Anouk Willems

Geluksvogel

Ik realiseer me hoe ongelofelijk mooi het is dat ik, met mijn ontwerp voor deze energieneutrale school, een bijdrage heb geleverd aan de beleving van de kinderen. Hun geluksgevoel, hun blijdschap, en nieuwe mogelijkheid om onbevangen te mogen groeien… Dát is wat ik als architect nastreef. Een plek creëren waar iedereen die zich in het gebouw bevindt, zowel leerkrachten, ouders, leerlingen als ook de trotse conciërge zich op zijn gemak voelt en geluk kan voelen.

Op zo’n dag als 8 april jongstleden, de dag dat ‘de Geluksvogel’ haar vleugels mocht uitstrekken, realiseer ik me dat ik zelf de grootste geluksvogel ben om een rol te hebben mogen spelen in de beleving van architectuur van de gebruikers van dit gebouw.

Reageer op dit artikel