blog

Blog – Tbilisi, 12-16 december 2016 (Deel 2)

Architectuur

Door Misak Terzibasiyan – Op persoonlijke uitnodiging van de Nederlandse en Amerikaanse ambassade in Tbilisi mocht ik eind 2016 een aantal dagen in Tbilisi verblijven om nader kennis te maken met de stad Tbilisi in Georgië en een lezing geven omtrent het thema: Rethinking Architecture towards Sustainable Future.

Blog – Tbilisi, 12-16 december 2016 (Deel 2)
Tbilisi 2016 Quality of Life Rethinking Architecture Towards Sustainable Future Blog Misak Terzibasiyan UArchitects

Vorige week gaf ik een inleiding over mijn reis naar Tbilisi. Aan het einde van de reis vond het symposium Quality of Life gepland omtrent het thema ‘Rethinking Architecture towards Sustainable Future’.

Ik heb tijdens mijn lezing een onderzoeksmethode geïntroduceerd die van nut kan zijn voor de planners en beleidsmakers van Tbilisi en heb de aanwezigen een andere kijk gegeven op architectuur en duurzaamheid en uitgelegd hoe er beter zou kunnen worden gepland door rekening te houden met de context.

Nu, 4 jaar na mijn eerdere lezing in Tbilisi, heb ik het begrip “context” wederom op de agenda gezet, maar nu in relatie tot het begrip “texture” in Tbilisi. Ik heb hierbij verduidelijkt, dat beide begrippen concreet maar ook abstract moeten worden gelezen, waarbij ik een stuk tekst uit het door mij geschreven boek CONTEXT_TEXTURE geciteerd heb.

Tbilisi 2016 Quality of Life Rethinking Architecture Towards Sustainable Future Blog Misak Terzibasiyan UArchitects

 “Context refers to the coherence of objects that people are able to see, feel, smell and judge. It relies on the experience in which people can grasp the context and all elements which are related to this aspect.
Subject to this, we will focus our attention on the interpretation of context and how this interpretation influences our working method and design process.
Our architecture creates connections with the local culture. In our vision, global architecture only works if it has the ability to adapt, in regards to the typology, shape or the materials used in the local context. In the current global era we strongly believe that architecture should, start with the research of the local identity in relation to the global society”.

Een prachtig, kenmerkend voorbeeld van een typisch, historisch straatbeeld in Tbilisi, een voorbeeld van texture, nog nader te onderzoeken.

Tbilisi 2016 Quality of Life Rethinking Architecture Towards Sustainable Future Blog Misak Terzibasiyan UArchitects

De typische bouwstijl van Tbilisi en Georgië is zo rijk aan ambacht en ornament dat er een complete studie kan worden gewijd aan de verschillende stijlen en uitwerkingen, hetgeen tot op heden nog niet gedaan is. Met het oog op het behoud van de historie verdient een dergelijke architectuur opleiding, waarbij historische gebouwen gecatalogiseerd worden een grote aanbeveling.

Overeenkomsten met architectuur in Nederland.  Aan de hand van voorbeeldproject “Spilcentrum t Hofke” in Eindhoven leg ik vervolgens uit hoe de begrippen context en texture bij een ontwerp van een gebouw op meerdere niveaus begrepen dienen te worden. Het gaat om ondervinden van de architectuur met je zintuigen, de geschiedenis van de locatie, maar ook de nabijheid van natuur en de beladenheid van de plek waar het gebouw komt te staan. Kortom, een indrukwekkend en boeiend proces waarbij ik vanaf de initiatieffase in 2005 tot en met de oplevering in 2013 als architect vanuit UArchitects verantwoordelijk ben geweest.

Mijn motto tijdens mijn lezing was:  “Just use your senses”,  heel elementair maar ook logisch, immers, de zintuigelijke, en voor eenieder heel persoonlijke, ervaring maakt datgene wat wij zien, ruiken, proeven, horen en voelen. Aanbevelenswaardig is het boekwerk van Juhani Pallasmaa; “The eyes of the Skin, Architecture and the Senses”; een aanrader als je werkelijk je zintuigen wil leren gebruiken in de architectuur.  Hier kan geen enkele virtuele techniek tegen op!

Tenslotte. Je moet de werkelijkheid meemaken met al je zintuigen en je laten onderdompelen in een  stad; pas dan ga je de bijzonderheden van een regio, stad, wijk én haar bewoners ervaren en begrijpen.

Het is een onderhuids gevoel, een gedachte die wordt versterkt door de verhalen en beelden die een onderdeel zijn van je eigen persoonlijkheid. Zoals een mens zich voelt, zo kan een stad worden geanalyseerd en worden beleefd in zijn wonderlijke beelden en indrukken. Ook ik heb van dit gegeven gebruik gemaakt bij het ontdekken van de bijzonderheden van Tbilisi.

Architectuur en een stad ondervindt je met je al je zintuigen en daarvoor zijn werkelijke  intermenselijke contacten van belang.  Zonder je in te leven in een cultuur en zonder begrip te krijgen voor wat er leeft binnen een gemeenschap sta je als architect machteloos om een project te bedenken dat verbonden is met de context, op welke willekeurige locatie dan ook, of het nu gaat om Tbilisi of om Eindhoven: het doorgronden van de lokale identiteit is van belang.

Tbilisi 2016 Quality of Life Rethinking Architecture Towards Sustainable Future Blog Misak Terzibasiyan UArchitects

Ik heb mijn lezing dan ook afgesloten met onderstaande zin, een pleidooi om zowel ontwerpers, opdrachtgevers als overheid vanuit een ander perspectief naar architectuur te laten kijken:

“PEOPLE are the motivation for architecture, for the city of the present and future”.

Reageer op dit artikel