blog

Blog – Bewonersparticipatie in Zoetermeer: een goede zaak

Architectuur

Door Astrid de Wilde – In 2013 schreef ik over de aangekondigde bomenkap in de wijk Seghwaert Zoetermeer. In het kort: de gemeente had plannen om de bomen, 800 stuks, die ruim 30 jaar in de wijk staan te kappen en deels te vervangen door nieuwe bomen. Wij, medestrijder Eelco en ik, hadden iets anders voor ogen en gingen de barricaden op. Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en menige discussie. Tijd voor een update: hoe staat het nu met de plannen en is de kap doorgegaan?

Blog – Bewonersparticipatie in Zoetermeer: een goede zaak

Mijn vorige blog eindigde bij de hoorzitting. Als beslissing werd een nieuwe bezwarenronde voorgesteld. Die is ook inderdaad gehouden. Alleen bij de indiening van de digitale bezwaren ging het mis. Deze zijn door de gemeente niet geregistreerd waardoor de stemronde is afgekeurd. Nieuwe discussies volgden, over wat de beste aanpak was om het bomenprobleem te bestrijden. Het eindigde met de inschakeling van een professioneel bureau die alle bezwaren (nogmaals) in kaart bracht. De uitkomst bleef hetzelfde. Zowel voor als tegenstanders van de bomenkap konden elkaar halverwege vinden.

Bewonersparticipatie in Zoetermeer 1
De oude situatie

Bewonersparticipatie in Zoetermeer 2
Tijdens de boom voor boom gesprekken. Per deelgebied was de animo verschillend. Hier was de animo groot

Bomen over bomen

Daarna besloot de gemeente tot ‘boom voor boom’ gesprekken. Hierin konden de bewoners per boom aangeven of zij de gewraakte boom liever zagen verdwijnen dan behouden. Acht gespreksrondes over de verschillende deelplannen volgden. De meeste argumenten om de bomen te kappen gingen over schaduwoverlast, gek genoeg kwamen deze bezwaren van bewoners die een zonnige achtertuin hebben en dus ruimschoots zonlicht in de tuin krijgen. Bladafval is ook een veelgehoorde klacht. De bomen verliezen nu eenmaal in de herfst hun blad. Het geeft dat jaargetijde zijn charme. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Het opruimen is blijkbaar te veel voor de mensen. OK, er zijn plekken waar het extreem is en die hebben dan ook wel gelijk bij het kappen van de plataan in kwestie.

Bewonersparticipatie in Zoetermeer 3
Tijdens de kap

Niet te negeren: wortelopdruk

Wortelopdruk is eveneens een punt van kritiek. Maar dit is veelal te wijten aan achterstallig onderhoud waarvoor de gemeente dan weer aansprakelijk is. En dat wortels de huizen binnendringen is een argument dat niet te weerleggen is.

Bewonersparticipatie in Zoetermeer 4     Bewonersparticipatie in Zoetermeer 6
Na de kap

Een resultaat dat er mag zijn

Toch zijn we er met zijn allen uitgekomen en hebben we uiteindelijk een mooi resultaat bereikt: rigoureuze snoei voor blijvende bomen en in plaats van 600 te kappen bomen hebben wij (de actievoerders) het om weten te draaien: 600 bomen behouden en 200 kappen en deels vervangen met door de bewoners uitgekozen bomen. De keuze viel op Lindes en Amberbomen.

Bewonersparticipatie in Zoetermeer 5
Wortelopdruk, een veelgehoorde klacht. Er werd door de gemeente niet gerept over achterstallig onderhoud

De gemeente heeft inmiddels de bomenkap uitgevoerd en pakt nu ook het achterstallig onderhoud aan de straten en wegen aan. Een mooi resultaat ook al duurde het in totaal langer dan 4 jaar. Een bewijs dat burgerparticipatie loont binnen de gemeente Zoetermeer.

Met dank aan medestrijder vanaf het eerste begin: Eelco van Duijne, het SIP (Seghwaert in Protest), de Bomenridders Zoetermeer, de Partij voor de Dieren, de Gemeente Zoetermeer en meer voorstanders die op onze facebookpagina PlatanenZoetermeer zich uitspraken voor behoud van de bomen.

Reageer op dit artikel