blog

Blog – Veld Volume en Vrijheid – deel 5 Complexe Vrijheid

Architectuur

Blog – Veld Volume en Vrijheid – deel 5 Complexe Vrijheid

In deze aflevering wordt een basisstructuur ten tonele gevoerd die gevormd is op basis van een programma voor studenten die in een groep wonen, voor studenten met een gezin en voor studenten met een gezin en een beginnend bedrijfje. Doel is om te laten zien dat ook een meer complexe basisstructuur vele vrijheden biedt.

Basisstructuur
Het eerste onderdeel van de basisstructuur is gebaseerd op het woonprogramma voor alleenstaande studenten. Hier vormen steeds zes eenheden een groep (geel) met gemeenschappelijke keuken en woonkamer, terwijl vijf groepen een ‘hof’ vormen (groen) met gemeenschappelijke berging voor fietsen, inclusief een reparatieworkshop. Volgens de stapelinstructie worden de groepen gestapeld, op elkaar en op de voorzieningen van de ‘hof’, die gestapeld mag worden boven de voorzieningen voor het geheel (rood). Zie onderstaande illustratie.

De basisstructuur voor groepswonen studenten

De basisstructuur voor groepswonen studenten

Het tweede deel van de basisstructuur is gebaseerd op de wensen van studentengezinnen. Hier vormen vier gezinnen steeds een groep (geel) terwijl vijf groepen weer een ‘hof’ (groen) vormen. Hier is gedacht aan fietsen en aan speelgelegenheid voor kinderen. De stapelinstructie die lijkt op de vorige, maar nu zien we een slaapverdieping boven de woonkamers. Zie onderstaande illustratie.

Basisstructuur voor studentengezinnen

Basisstructuur voor studentengezinnen

Het derde deel van de basisstructuur is gebaseerd op gezinswoningen gekoppeld aan een eigen studio. Hierbij is voor tweemaal vier woningen een groepsruimte (eetkeuken) gevraagd, terwijl acht woningen dit niveau overslaan en direct op de ‘hof’ voorzieningen zijn georiënteerd, met weer voorzieningen ten behoeve van de fiets en speelgelegenheid. De stapelinstructie vereist hier dat de studio’s (donkerblauw) op de begane grond worden gesitueerd. Zie onderstaande illustratie.

Basisstructuur voor studiowoningen

Voor het geheel (rood) worden gevraagd: een kleine supermarkt, een crèche en een ontmoetingsruimte annex eetcafé. Verder parkeerruimte en speelgelegenheid voor wat grotere kinderen.

Als we de drie onderdelen samenvoegen komen we tot de volgende, complexe, basisstructuur:


Complexe basisstructuur

Transformatie tot ruimtelijke opzet
De basisstructuur kan nu verder worden getransformeerd tot een ruimtelijke opzet, zo mogelijk in overleg met toekomstige bewoners. Dit zou tot de volgende aanpassingen kunnen leiden: de woningen met de grondgebonden studio’s die de rooilijnen van de bouwlocatie overschrijden (zie illustratie hierboven) worden zo geplooid dat de ateliers binnen het te bebouwen oppervlak blijven en vanaf de straat bereikbaar zijn voor klanten.

Ruimtelijke opzet

Ruimtelijke opzet

De (groene) ‘hof’ voorzieningen van de studiowoningen worden op een parkeerdek geplaatst, dit betekent ruimtewinst, terwijl de voorzieningen van de ‘hof’ (speelgelegenheid) nu in directe verbinding kunnen worden gebracht met de (gele) groepsvoorzieningen (eetkeuken). De torens zijn op elkaar geplaatst voor het uitzicht en om ruimte te maken voor een toegevoegde voorziening: een grote plantenkas.

Schetsplan
Deze ruimtelijke opzet is (als voorbeeld) verder uitgewerkt tot een schetsplan, met daarin nog een aantal nadere uitwerkingen, zoals: een gemeenschappelijke ‘thuiswerkkantoor’ bovenop de toren, een duidelijke toegang tot het gebied, een luchtbrug die de galerij langs de studiowoningen verbindt met de ‘hof’, met o.a. het speelgebied, van de gezinswoningen van de toren, een lift naar de galerij, een patio voor de crèche, een speelveldje, speeltoestellen met bankjes voor volwassen begeleiders en beplanting.

Schetsplan

Schetsplan

Groepswoning studenten (links) en groepswoning studentengezinnen (rechts)

Groepswoning studenten (links) en groepswoning studentengezinnen (rechts)

Meer essentiële kwaliteiten
Doel van deze reeks is om een ontwerpmethode te demonstreren die gebaseerd is op een eenvoudige basisstructuur, die plooibaar is en vrijheden biedt voor invulling en uitwerking door bewoners en ontwerpers, zonder dat men zijn toevlucht hoeft te nemen tot noodoplossingen.

De basisstructuren zijn alle gebaseerd op een boomstructuur; een essentiële kwaliteit als men zich in de gebouwde omgeving wil kunnen oriënteren. Maar zoals ik eerder heb aangegeven, basisstructuren moeten ook ruimte laten voor een aantal andere essentiële kwaliteiten van de gebouwde omgeving. Hierover meer in de volgende episodes.

Reageer op dit artikel