blog

Blog – Experimenteren in de stad

Architectuur

Sinds de crisis nemen actieve burgers het heft in eigen hand om hun leefomgeving te verbeteren. Zij nemen initiatief voor plekken waar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken blijven liggen, omdat gemeenten er niet aan toe komen. Dat ‘zelf doen’ stuit echter vaak op diezelfde lokale overheid.

Blog – Experimenteren in de stad
foto: @[476755599138548:maxkneefel.nl]

Sinds enige tijd is het min of meer overheidsbeleid om de participatiesamenleving te faciliteren. In de praktijk duiken echter bureaucratische barrières op, zoals vergunningen en andere regelgeving, die de enthousiaste plannen van inwoners flink kunnen dwarsbomen. Vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunen stadslabs bij het experimenteren met nieuwe vormen van stad-maken. Daarbij staan deze partijen niet tegenover elkaar, maar werken in coalities juist samen.

Collectieve ideeën

‘We helpen de inwoners van Nijmegen met het uitwerken en ontwikkelen van ideeën voor de stad’, zegt Koen Vrielink van Lentekracht, initiatiefnemer van Stadslab Nijmegen. Stadslabs zijn collectieven van particulieren, ontwerpers en ondernemers die investeren in bewonersinitiatieven. ‘We willen dat zoveel mogelijk Nijmegenaren bijdragen aan een nog leefbaardere en toekomstbestendige stad, en wij helpen ze om van idee tot realisatie te komen’.

Intermediair

Net als andere stadslabs in Nederland, beschikt Stadslab Nijmegen over de potentie om als intermediair te opereren en top-down en bottom-up partijen met elkaar te verbinden. Vanuit die midden positie leggen stadslabs contact met stadsgenoten en met de gemeente, of andere partijen als dat nodig is.

Aanjager

Stadslabs experimenteren met nieuwe manieren van ‘stad-maken’. Vaak kiest een stadslab voor een rol als aanjager van het debat en uitlokker van initiatieven, vanuit een onafhankelijke positie en wetende wat er speelt in de samenleving. Zo lanceerde Stadslab Nijmegen de open oproep ‘Creëer zelF IETS’, en maakt daarmee de energie die leeft onder inwoners vrij voor de stad. Deze oproep leverde veertien uiteenlopende ideeën op om het fietsen in de stad aantrekkelijker te maken: van een automaat voor fietslampjes bij het station, tot een groene golf voor fietsers en een fietsbioscoop als middel voor bewustwording.

Burgertop

Andere projecten zijn de vergroening van voortuinen onder het motto ‘Tuin Verbindt’ en de toepassing van community-art om de overlast in een aantal anonieme onderdoorgangen te verhelpen. Ook was Stadslab Nijmegen een van de kerngroepleden van de G1000 Nijmegen, een burgertop waar duizend inwoners van Nijmegen samen praten over de ontwikkeling van de stad.


Draagvlak en onafhankelijkheid 
Verdere ontwikkeling van de stadslabs is belangrijk om een stevigere basis te creëren die continuïteit kan bieden. Hoe vergroot je je draagvlak en hoe behoud je je vrijheid en onafhankelijkheid? Vrielink: ‘Op dit moment werken we aan een meetinstrument om de maatschappelijke meerwaarde van burgerinitiatieven inzichtelijk te maken, en we onderzoeken de mogelijkheden voor een lokaal geldsysteem’.

Toegevoegde waarde meten

De Impactmeter meet vooraf, tijdens en na het proces het effect van een initiatief. Zo krijgt de eenvoudige buurtbarbecue de waardering die het verdient in termen van sociale cohesie. De Impactmeter laat de gemeente zien wat burgerinitiatieven opleveren, maar het is ook een positieve impuls voor nieuwe initiatiefnemers. Misschien zelfs voor grotere partijen of investeerders die iets willen doen voor hun stad en de lokale economie willen stimuleren met community currencies.

Open oproep

Voor het opzetten en (door)ontwikkelen van dit soort experimenten door initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere vernieuwende samenwerkingsverbanden, heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een derde open oproep uitgeschreven. De ‘Open Oproep Stadslabs – Samen werken aan dorp, stad en land’ staat open tot 16 november 2016

Reageer op dit artikel