blog

Blog – Veld Volume en vrijheid – Deel 4 Vrijheid

Architectuur

In de vorige episode hebben we gezien hoe we op basis van wensen ten aanzien van voorzieningen en volumes het veldenplan tot een basisstructuur kunnen ontwikkelen. In deze episode kijken we naar de vrijheid die deze basisstructuur biedt. Kan deze ons inspireren tot creatieve oplossingen?

Blog – Veld Volume en vrijheid – Deel 4 Vrijheid

Basisstructuur

Bovenstaande illustratie moge duidelijk maken dat verschillende wensen ten aanzien van de invulling leiden tot evenzovele basisstructuren. In deze episode zal ik uitgaan van een eenvoudige basisstructuur op het schaalniveau van de straat, zoals hieronder is afgebeeld. Deze is gebaseerd op fictieve bewonerswensen ten aanzien van de configuratie, aantallen, volumes en stapeling. Een nog niet genoemde vrijheid bij de invulling van de basisstructuur wordt hier zichtbaar: het (gele) groepsniveau ontbreekt. Dat is voor deze werkwijze geen probleem. Als er geen behoefte aan is kunnen schaalniveaus weggelaten worden. Links in beeld zien we ook de stapelinstructie: het gaat hier om maisonnettes.

Opinie Philip Krabbendam Volume en Vrijheid - deel 4 - Vrijheid

Basisstructuur

Wat de faciliteiten en de volumes betreft: voor het niveau van de straat (het rode veld) is aangenomen dat men heeft gekozen voor speelgelegenheid voor kinderen, compleet met een container voor uit te lenen fietsjes en ander buitenspeelgoed (Het rode volume).

Opinie Philip Krabbendam Volume en Vrijheid - deel 4 - Vrijheid 

Voor het niveau van de hoven (de groene velden) is aangenomen dat men heeft gevraagd om een gezamenlijke tuin voor ca 16 woningen met een zitgelegenheid zoals een prieel (de kleine groene volumes) en een plantenkas (de grote groene volumes).

Opinie Philip Krabbendam Volume en Vrijheid - deel 4 - Vrijheid 

Deze basisstructuur is geplaatst in een stedelijk kavel met een lengte van 150 meter en een diepte van 75 meter, gelegen tussen een buurtontsluitingsweg en een kanaal.

Transformatie tot een ruimtelijke opzet

Nu kan onderzocht worden hoe deze basisstructuur zich in de context laat plooien en transformeren tot een ruimtelijke opzet. Wat direct opvalt is dat de kavel groter is dan de basisstructuur, wat betekent dat er meer woningen op de begane grond kunnen worden geplaatst. Nu kunnen verschillende kwaliteiten met bewoners worden besproken, zoals:

– de plaatsing van voorzieningen vooraan of achterin velden
– bezonning
– voorzieningen voor ouderen (die net als de kinderen het meest zijn aangewezen op de directe woonomgeving)
– contact met de kinderen in hof en straat vanuit de woningen

Uit de wisselwerking tussen gebruiker en vormgever kan dan een ruimtelijke opzet ontstaan:

Opinie Philip Krabbendam Volume en Vrijheid - deel 4 - Vrijheid

Ruimtelijke opzet

Aan de bovenzijde sluit deze aan op het kanaal, aan de onderzijde kunnen we ons voorstellen hoe de straat aan de linkerkant aantakt op de buurtontsluitingsweg, met aan de rechterkant een ‘achteruitgang’ omwille van de circulatie (denk aan hulpdiensten en de gemeentereiniging).

De vier (groene) hoven zijn duidelijk te herkennen, voorzien van prieel (het kleine groene volume) en plantenkas (het grote groene volume onder een deel van de woningen).

Schetsplan

De ruimtelijke opzet kan vervolgens verder worden ontwikkeld tot een schetsplan. Met aan de linkerzijde de voorzieningen voor het straatniveau, een ronde ‘vijver van asfalt’ voor skelters, skates en skateboards, en de container voor het uit te lenen speelgoed (en de beheerder met ehbo kistje). Aan de rechter kant een jeux de boule baan voor de oudere bewoners.

Schetsplan

Aan weerszijden van de straat de vier hoven met prieel en plantenkas. Waarbij een van de hoven is verkleind, ten gunste van een grotere kas, die de bewoners van de betreffende hof de kans geeft meer aan stadstuinbouw te doen.

Dit schetsplan kan verder worden uitgewerkt, waarbij aandacht kan worden besteed aan de differentiatie van de gevels, van de hoven en van de plaatsing van zonnecellen.

Opinie Philip Krabbendam Volume en Vrijheid - deel 4 - Vrijheid

Straatniveau met ´vijver van asfalt´

 Opinie Philip Krabbendam Volume en Vrijheid - deel 4 - Vrijheid

Middelste hof met prieel en plantenkas

Volgende episode

Hier zullen we een meer gecompliceerde basisstructuur ten tonele voeren om te zien hoe deze zich in een krappe context laat plooien.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel