blog

Blog – Zalmhaventoren vraagt autoloze zondag

Architectuur

Afgelopen week vielen bij inwoners van het Scheepvaartkwartier flyers in de bus over de werkzaamheden die er komend jaar zullen plaats vinden. De vervanging van het tramspoor wordt aangegrepen om het riool te vervangen, grondwerken uit te voeren en kabels en leidingen te vernieuwen.

Blog – Zalmhaventoren vraagt autoloze zondag

Groen licht gemeenteraad

Of de werkzaamheden verband houden met de komst van Zalmhaventoren vermeldt het verhaal niet. Begin deze maand stemde een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad in met de bouw van deze 215 meter hoge toren in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier. De komst van deze toren is omstreden en kent zowel voor- als tegenstanders.

 gedempte zalmhaven Kaan Architecten opinie Harm Tilman Zalmhaventoren
Zalmhaven – Gedempte Zalmhaven noordzijde – ontwerp Kaan Architecten

Samenwerking Dam en KAAN

De woontoren maakt deel uit van een project dat wordt gerealiseerd tussen de Houtlaan en de Gedempte Zalmhaven, aan de voet van de Erasmusbrug. De hoge toren is ontworpen door Dam Partners Architecten, terwijl de twee ranke, lagere torens van de hand van KAAN Architecten zijn.

Levendigheid

Voorstanders menen dat wanneer meer mensen in de binnenstad wonen, het centrum levendiger wordt en het voorzieningenniveau verder kan stijgen.

Bereikbaarheid

Protesterende wijkbewoners onder wie oud-burgemeester Bram Peper, keren zich tegen het plan. Volgens hen leidt het tot onoplosbare problemen in de buurt, zoals de bereikbaarheid, de verslechtering van de luchtkwaliteit en de toename van de geluidhinder.

Verkeersdrukte

Deze bezwaren zijn door de gemeentepolitiek ter zijde geschoven. Ze erkent dat verdichting zal leiden tot meer verkeersdrukte, maar heeft berekeningen laten uitvoeren waaruit paradoxaal zou blijken dat de te verwachten verkeersdrukte in het Scheepvaartkwartier binnen de normen blijft.

 Tate Modern 
The Tate Modern Switch House ligt slechts op een paar meter van de appartementen van Neo Bankside

Uitzicht en inkijk

De problemen in Rotterdam doen denken aan de bezwaren die de bewoners van de Neo Bankside in Londen hebben tegen de komst van de Tate Modern uitbreiding door Herzog de Meuron. Het uitzicht dat de bezoekers op de tiende verdieping vanaf de laatste wordt geboden, gaat ten koste van de privacy van de bewoners. De bezwaren van de bewoners van de Hoge Erasmus en de Hoge Heren hebben deels ook te maken met de verwachte inkijk vanaf de Zalmhaventoren.

 Willemstoren Rotterdam opinie Harm Tilman Zalmhaventoren
Willemstoren Rotterdam

Manhattan aan de Maas

De Rotterdamse toren grijpt in zijn expressie terug op het Manhattanisme, een sinds Rem Koolhaas ook populaire stijl in Nederland. Volgens de ontwikkelende partijen sluit deze stijl aan op de bestaande bebouwing van het gebied. In hun ogen is de toren de verbindende schakel tussen binnenstad en de Kop van Zuid.

Van Dam Toren 

Maaiveld

Opvallend is dat op de beelden die van de toren in de media circuleren, alleen de top van het gebouw is te zien. Vreemd genoeg ontbreken beelden van de voet van het gebouw en de aansluiting op het maaiveld. Ook is (nog) niet duidelijk hoe de toren deel gaat uitmaken van de openbare ruimte.

Delftse Poort
Maquette van de Delftse Poort (ontwerp Abe Bonnema)

Investeringen openbare ruimte

Rotterdam heeft de ambitie meer woningen in de binnenstad te bouwen. Dat is hard nodig maar hopelijk heeft ze hierbij geleerd van de fouten uit het verleden en laat ze de uitvoering van de hoogbouwplannen vergezeld gaan van forse investeringen in de stedelijke openbare ruimte.

 Autoloze zondag in Brussel - opinie Harm Tilman Zalmhaventoren Autoloze zondag in Brussel

Autoloze zondag

Gisteren was in Brussel een autoloze zondag. Wonen in hoogbouw en hoge dichtheid moet je leren. Waarom neemt Rotterdam geen maatregel van autoloze zondagen? Ze verminderen de uitstoot van CO2 en ze leren mensen om fiets en ov te gebruiken. Dat laatste zou de horeca ten goede komen en de identiteit van Rotterdam als hoogbouwstad versterken.

Klimaatdoelstellingen Rotterdam

Dus waarom niet iedere zondag een autoloze zondag? Het versterkt het draagvlak onder gebouwen als de Zalmhaventoren immers enorm. Mooi neveneffect is dat ze ook het bewustzijn van de klimaatdoelstellingen die de stad ook onderschrijft, gigantisch zal vergroten.

Reageer op dit artikel