blog

Blog – Stedebouw in vijf stappen. Stap 5: Eigen werk

Architectuur

In dit blog laat ik in vijf afleveringen de essenties zien van de workshop ‘stedebouw’ die ik aanbied. In deze laatste aflevering kijken we naar de ruimtelijke en sociale aspecten van de zorg voor de eigen omgeving.

Blog – Stedebouw in vijf stappen. Stap 5: Eigen werk

Een woonomgeving kan zo worden vormgegeven, dat bewoners zich kunnen oriënteren, ruimtelijk en sociaal. Daarmee kunnen zij zich betrokken voelen bij hun omgeving en hun medebewoners. Een betrokkenheid die gebaseerd is op beleving.  

Betrokkenheid en werk
Als bewoners van gedachten wisselen over hun omgeving, kan dat leiden tot nieuwe woonwensen, waarvoor de omgeving moet worden veranderd. Dat betekent werk. Ook als men niets wil veranderen is er nog veel werk aan de winkel, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de omgeving vervuilt en vervalt. Net als bij je eigen woning. Zo komt die betrokkenheid ook tot uitdrukking in werkzaamheden.    

In een grootschalige omgeving
Werken aan de woonomgeving ligt in een grootschalige, anonieme omgeving niet voor de hand. De betrokkenheid is laag en je spreekt nauwelijks met medebewoners. En de noodzaak om over de woonomgeving na te denken ontbreekt, omdat dit gezien wordt als de zorg van de gemeente of een woningbouwcorporatie. Mocht toch een verandering wenselijk zijn, dan staan verschillende vragen in de weg. Wat is precies ‘ons’ werkgebied? Wie kun je aanspreken om mee te werken? En waar vind je het materieel en het gereedschap? Daarover kan in de regel alleen de gemeente beschikken.

 

In een afgebakende omgeving

Bij een meer afgebakende woonomgeving, zoals een woonerf, is het werkgebied duidelijk, evenals wie je aan zou kunnen spreken om mee te werken. In een dergelijke omgeving gaat men ook vaak over tot de aanschaf van materieel, zoals schoppen, een grasmaaier of een kruiwagen.

Boomstructuur
In een gebouwde omgeving die is geordend volgens een boomstructuur, zijn de verschillende niveaus afgebakend. Zo kan de (receptieve) beleving verbonden worden met (actieve) werkzaamheden. Dit kan dit de betrokkenheid vergroten, zowel op de omgeving als op medebewoners met wie je samen beslissingen neemt en het werk ter hand neemt. Het werk op de hogere niveaus van de boomstructuur zal naar alle waarschijnlijkheid worden gedaan door professionals met specialistisch materieel. Toch kunnen bewoners ook hier hun betrokkenheid behouden, zeker als zij de rol van opdrachtgever weten te behouden.

 

Drempelgebied
Het is niet ondenkbaar dat naast onderhoud ook sprake is van productie. Misschien produceert de stadsboerderij meer appels dan waar op straatniveau vraag naar is. Misschien is een imker actief die honing wil aanbieden aan medebewoners. Hiervoor kunnen de drempelgebieden worden gebruikt. Vanaf de drempel van de hoven kunnen goederen worden aangeboden aan het straatniveau, vanaf de drempel van de straat kunnen goederen worden aangeboden aan het volgende niveau in de boomstructuur, de buurt.

 

Vormgeving
Voor de vormgeving van voorzieningen die met werk te maken hebben, gelden andere spelregels dan voor een omgeving die op de beleving is afgestemd. Bij de beleving speelt smaak de hoofdrol, alsmede de associaties die bepaalde kleuren, materialen en vormen oproepen. Zoals in het interieur van een woonkamer.

Bij werk staan functionaliteit voorop, zoals bij een kantoor, een garage of een fabriek. Beide vormgevingssoorten kunnen worden gecombineerd, zoals te zien is bij het ‘Driehoekshuis’ dat ik als voorbeeld heb gebruikt voor een andere, op de woning gerichte workshop.  

 

De workshop

In de workshop wordt gevraagd om een aantal functionele voorzieningen in te passen in de op de beleving gerichte uitwerking die in de eerdere stappen is ontwikkeld. Hierbij kan gekeken worden naar reinigingswater, opwekking van duurzame energie en onderhoud.

Renders: Yasser Hassan

 

 

 

 

Reageer op dit artikel