blog

Blog – Waar gaan we bouwen in Nederland?

Architectuur

Gaan we weer bouwen in het buitengebied? Of is dit geen goed idee en valt van organische stadsontwikkeling meer te verwachten dan van het eenzijdig opschroeven van de bouwproductie in het groen? Over deze vragen wordt op dit moment een interessante discussie uitgevochten. Nieuwkomers die ook ruimte opeisen in de stad spelen hierin echter een bescheiden rol.

Blog – Waar gaan we bouwen in Nederland?

De vraag of we de stad moeten verdichten dan wel juist moeten ontdichten, is een vraag die van tijd tot tijd terugkeert. In Nederland is vaak gekozen voor iets wat daar tussen in ligt. Volgens critici leidde dat tot ‘net niks’. Nu dreigt opnieuw een heus en interessant debat te ontstaan over de vraag of we moeten verstedelijken of ontstedelijken.

  

Loslaten rode contouren

In een onlangs gepresenteerde Woonvisie, geschreven door Friso de Zeeuw, wordt gepleit voor het loslaten van de rode contouren. De Zeeuw stelt dat de jaarlijkse woningproductie omhoog moet naar 80.000 woningen per jaar, een niveau dat zelfs voor de huidige crisis niet werd gehaald. Sub-urbaan bouwen in het buitengebied is in zijn ogen onvermijdelijk, zij het op kleine locaties met karakter.

  

Verbod op bouwen

Volgens Cees-Jan Pen, Frans Soesterbroek en Gerben van Dijk is zeker meer ruimte nodig voor wonen, maar is er geen enkele reden om het verbod op bouwen in het buitengebied op te heffen. Zij menen dat de bouwcultuur in Nederland te sterk is gericht op uitbreidingen en functiescheiding. Dit leidt tot povere resultaten in de vorm van leegstaande kantoorgebouwen en bedrijventerreinen, alsmede liefdeloze woonwijken.

  

Woningen voor nieuwkomers

Opvallend zijn de managementtermen waarmee de discussie tot nu toe wordt gevoerd. Niet dat daar iets mis mee is. Maar het lijkt voorbij te gaan aan het feit dat in steden als Amsterdam en Utrecht en in minder mate in andere grote en middelgrote steden simpel geen huisvesting beschikbaar is voor nieuwkomers.

Yes in my backyard!

Enkele decennia geleden kwam in de steden de term ‘nimby’ in zwang. Dat stond voor mensen die vinden dat van alles kan en mag gebeuren, als het maar ‘not in my backyard’ is. Deze mensen lijken in de steden in de meerderheid te zijn en de groei naar buiten te verdrijven. Juist nu de yimby’s voor de deur staan: ‘yes in my backyard’.

 

Stad op bestaande stad

Zeker is dat om de laatste groep te bedienen, meer huizen in de stad dienen te worden gebouwd. Op de bestaande stad zal een nieuwe moeten worden gebouwd. Maar juist tegen dit bouwen in de bestaande stad bestaat van oudsher veel weerstand. Ofschoon hier sinds de jaren 80 al over wordt gepraat, is van serieuze verdichting tot op heden nauwelijks sprake geweest.

 

Ongemakkelijke boodschap

Het wachten is op de eerste rechtszaak waarin nieuwkomers van een stad eisen dat die meer huizen gaat bouwen. Want het is natuurlijk van de zotte dat dit nog altijd niet gebeurt. Ook al is dat politiek gezien een ongemakkelijke boodschap.

Reageer op dit artikel