blog

Warmte- en waterbeheer deel 5: Kunstwerken open voor natuur

Architectuur

Door de opwarming van de aarde krijgen we meer en meer te maken met extreme weersomstandigheden. Dat geeft overlast: hitte en overmatig veel regenwater. In de vorige afleveringen hebben we gekeken naar wat we daar thuis, op straat en in de buurt tegen kunnen doen. In deze aflevering nemen we de wijk onder de loep, want ook hier kunnen we maatregelen treffen die tegelijkertijd de belevingswaarde vergroten.

Warmte- en waterbeheer deel 5: Kunstwerken open voor natuur

Waterplein

Voorzieningen voor de wijk kunnen grootschaliger zijn dan die van buurten. Zoals het Rotterdamse waterplein, ontwikkeld door De Urbanisten en Studio Marco Vermeulen, samen met studenten, bewoners en ondernemers uit de omgeving. Op het gehele plein kunnen kinderen spelen, en kunnen ouderen en voorbijgangers toekijken vanaf de trappen en de tribune.
Als het gaat regenen loopt een steeds groter deel van het plein onder. Dit ondergelopen deel is zo ontworpen dat het geschikt is voor nat spelen. Mocht het, ondanks de opwarming, lang genoeg vriezen, dan kan op het plein worden geschaatst. Wie dit plein live wil zien kan klikken op: http://streaming.softclass.net/paulmartens/benthemplein.html 

 

Dit kunstwerk dat functioneel gezien water buffert, is zo ontworpen dat als extra een hoge waterbelevingswaarde ontstaat. Waarbij verschillende associaties worden gewekt: van een Grieks theater tot een waterspeeltuin en soms een ijsbaan. 

 Waterplein _ Opinie Flip Krabbendam

Dakpark

We blijven nog even in Rotterdam voor een andere kunstwerk waarin een rol voor de natuur is weggelegd. Het betreft een dakpark, ontworpen door Buro Sant en Co, samen met de wijkbewoners. Het park bevindt zich op een hoogte van 9 meter en heeft een oppervlak van 10 ha. Gras, water en een watertrap zorgen voor waterbuffering en verkoeling. Hierbij staat de belevingswaarde voorop.
De bewoners uit de aangrenzende, natuurarme wijk hebben ervoor geijverd dat op deze plek waar zich eerst een rangeerterrein bevond, een park zou komen. Maar ook het bedrijfsleven had haar oog op dit terrein laten vallen. Om dit probleem op te lossen is het park aangelegd op het dak van een winkelboulevard met meubelzaken en een parkeerdek.

 Dakpark Rotterdam

Dakpark Rotterdam_Opinie Flip Krabbendam

Zo kun je hier nu wandelen, uitrusten, een restaurant bezoeken terwijl kinderen zich ophouden in een van de vijf speeltuinen. En op zomerse dagen kunnen zij spelen op de watertrap. Een park met verschillende belevingswaarden en associaties met andere ‘from scratch’ ontworpen natuur, zoals het Nederlandse polderlandschap. Mooi meegenomen is dat dit park een waterbufferend en koelend effect heeft.

Zinderende vlakte

Het parkeerterrein kan ook als een kunstwerk worden gezien. De conclusie is dat deze meestal slecht zijn ontworpen. Zeker de grote parkeerterreinen voor wijkvoorzieningen die in de zomer veranderen in een grote zinderende asfaltvlakten met boventropische temperaturen. Terwijl dat gemakkelijk is te voorkomen door ‘halfverhardingen’ toe te passen; het gras dat daar doorheen groeit zorgt bij zonnig weer voor een verkoelende verdamping.   

 Opinie Flip Krabbendam

Opinie Flip Krabbendam

Ook kunnen we hier bomen planten die voor extra schaduw zorgen. Waarschijnlijk zullen automobilisten zich hierdoor ergeren aan de vogelpoep op hun auto, maar de winst is wel dat de temperatuur in de geparkeerde auto’s op zomerse dagen niet meer hoeft te stijgen tot hoogtes waar in de auto achtergebleven huisdieren aan bezwijken. Een oplossing die associaties oproept aan echte natuurgebieden.

 Opinie Flip Krabbendam 

Op weg naar de stad

In de afgelopen afleveringen hebben we gekeken naar de mogelijkheden tot waterberging en koeling op verschillende schaalniveaus. Van de woning  via de straat naar de wijk. In de volgende en laatste aflevering kijken we naar het niveau van de stad.   

Reageer op dit artikel