blog

ARC15 Awards en Lab: Feest van de Architectuur

Architectuur

Afgelopen donderdag zijn in het Energiehuis van Dordrecht tijdens een feestelijke bijeenkomst de zes ARC15 Awards uitgereikt waarmee excellentie in het vakgebied werd bekroond. Overdag vond het eerste ARC15 Lab plaats. Deelnemers waren uitgedaagd te benoemen langs welke lijnen de bijdrage van de architectuur zich kan vernieuwen. Harm Tilman, inhoudelijk verantwoordelijk voor ARc15 Awards en Lab, blikt terug.

ARC15 Awards en Lab: Feest van de Architectuur

ARC15 zit erop. Natuurlijk is dat niet helemaal waar, want we gaan nog stevig evalueren. Tegelijkertijd beginnen we met de voorbereidingen voor de volgende editie. Toch valt een last van mijn schouders.

 ARC15 Uitreiking De winnaars van de ARC15 Awards

Feest

De ARC15 Awards uitreiking was wat mij betreft een feest van de architectuur. Zes categorieën waaronder twee nieuwe, een gedenkwaardige Oeuvre Award voor Michael van Gessel, schitterende nominaties en mooie prijswinnaars in de personen van Vincent van Duysen, Odette Ex, Eric Voerknecht, Bart Reuser en Marijn Schenk en Hans Erdmann. Anders dan de crisis doet vermoeden, is mijn conclusie dat het vak springlevend is.

Iets in de lucht

In de voorbereiding wees een vriend van me op het lied ‘Something in the Air Tonight’ van Phil Collins. Ik vond en vind dat wel een treffende metafoor voor architectuur: ook daar hangt iets in de lucht. De nominaties laten zien dat in het vak een goede schwung zit. Alle vijf bekroonde ontwerpen zijn creatief en bieden heel goede combinaties.

 Van links naar rechts: Edwin van Son, Edward van Dongen en Reimar von Meding

Nieuwe opgaven

 ARC15 Lab liet zien dat nieuwe opgaven zich aandienen. Het zal spannend zijn te zien hoe architecten zich deze gaan toe-eigenen en welke verdienmodellen ze daaraan weten te koppelen.

Kansen

Tijdens dit Lab verkenden we met elf sprekers de kansen die er liggen op de gebieden van wonen, gezondheid, industrialisatie en circulaire economie. Op al deze terreinen worstelt de architectuur met de invloeden van digitalisering, de wijzigingen in de keten en het gegeven dat de consument een producent wordt.

ARC15 Lab

Systeemverandering

Duidelijk werd dat bij deze thema’s de nodige kansen liggen voor nieuwe producten, maar ook dat dit ontregeling systeemverandering met zich mee brengt. We leven immers niet alleen in een tijdperk van veranderingen, maar maken ook een verandering van tijdperk mee. Productontwikkeling en systeemverandering liggen in elkaars verlengde.

Oprechtheid

De risico’s zijn verschoven en als je nu iets beweert als architect of ontwerper, moet je het ook waar kunnen maken. Bluf, zo kenmerkend voor Superdutch, maakt plaats voor oprechtheid. De anti-rebellen van gisteren zijn de rebellen van vandaag.

Leve de architectuur

Op grond van wat ik afgelopen donderdag overdag en ’s avonds heb gezien en gehoord, ben ik ervan overtuigd dat de architectuur het de komende jaren gaat maken.

Leve de architectuur!
Op naar ARC16!

Reageer op dit artikel