blog

O lelijk België – De lelijkste gebouwen in Gent!

Architectuur

In de Belgische krant De Standaard verscheen in augustus de reeks “O Lelijk België” waarbij de lezers voorbeelden konden aandragen en op konden stemmen. Dat onze Belgische kust op de eerste plaats kwam te staan valt goed te begrijpen. Zonder enige stedebouwkundige visie werd is kust getransformeerd tot de “New Atlantic Wall”.

De artikelenreeks in de Standaard maakte echter ook duidelijk dat er bij veel mensen een groot gebrek is aan onderscheidend vermogen. Plotseling is iedereen expert en gaat men zonder enige voorkennis een oordeel vellen. Dat de Stadshalle in Gent werd geprimeerd als het lelijkste gebouw van Gent bewijst dat velen echt een beperkt geheugen bezitten. Wie met enige kennis van zaken in Gent rondloopt, zal constructies aantreffen die eerder ‘schandvellen’ zijn in de stad.

 Stadshalle Gent
De Stadshalle in Gent

Op honderd meters van de Stadhalle staat het Metselaarshuis met een zeer opzichtige aanbouw op de hoek van de Cataloniëstraat. Dit glaspaleis, een ontwerp van het bureau Bontinck, is zowel qua verhouding als qua detaillering een draak. De kruisverbanden op de gevel zijn decor en dienen enkel om de grote glasvlakken op te smukken. Dit gebouw stond jaren leeg en na veel lobbywerk nam de Provincie Oost-Vlaanderen zijn intrek in dit pseudomodern bouwsel.

Metselaarshuis_Belgie Metselaarshuis Gent

Megaproject Gent_Zuid_Belgie
Het mega project in Gent Zuid van bureau Bontinck Van Acker

Wie de stad binnenrijdt via Gent Zuid zal ongetwijfeld het mega project hebben opgemerkt. De slappe postmodernistische gevel, een ontwerp van het bureau Bontinck Van Acker, domineert het plein totaal. Ook het interieur van dit complex heeft weinig architectonische kwaliteiten. Op een ridicule wijze werden oude metalen spanten van het voormalig art-nouveau gebouw “Coliseum” hergebruikt. Veel Gentenaars gaven aan deze constructie de naam “Ceausescu gebouw”.

Voka-Gebouw Belgie Het VOKA-gebouw

Eveneens aan het Zuid verscheen het kantoor van het VOKA, de Kamer van Koophandel. Op de gevel werden door het bureau Mebumar strips in witte aluminium stroken aangebracht alsof het gaat om een pakje met een strik errond. Het verhaal van dit gebouw was een thema van mijn postkaart die verscheen in De Architect (juni 2012 – Een strik is nog geen architectuur).

Een andere recente mislukking is de verbouwing van de Nationale Bank tot Hogeschool Gent aan de Reep. In plaats van de foute beslissing van de jaren zestig ongedaan te maken, is deze versterkt door een wit volume aan te brengen, net een witte villa voor Ibiza. Dit gebouw staat naast één van de meest prestigieuze middeleeuwse huizen, het Geraard den Duivelsteen. Dat een dergelijke aanbouw de goedkeuring kreeg van de Dienst Monumentenzorg valt niet te begrijpen.

Kouterpoort
De Kouterpoort in de Savaanstraat

Er is ook nog de ‘Kouterpoort’ van de Federale Overheid in de Savaanstraat, een kantoorgebouw met een lengte van meer dan honderd meter. De totale eentonigheid en de saaie gevelopbouw heeft de sfeer van deze straat compleet aangetast, het werk van de Regie der Gebouwen en architect Denis Van Impe. Gelukkig staat dit project iets minder vrij ingeplant dan het Zuid project.

De Stadshalle van Robbrecht, Daem en Van Hee is daarentegen een verademing, een project waarop Gent trots mag zijn.

 

Reageer op dit artikel