blog

Pleidooi voor rijker publiek leven

Architectuur

De Franse president François Mitterrand voorzag al in de jaren 80 van de vorige eeuw dat de opname of absorptie van de al maar mobielere wereldbevolking dé uitdaging van de 21ste eeuw zou worden. De huidige omvang van de vluchtelingenproblematiek en de hiermee verbonden opvang verlenen deze voorspelling een onverwachte actualiteit en stellen deze politicus alsnog in het gelijk.

Pleidooi voor rijker publiek leven
Chadian refugees walk back into N’Djamena, Chad, Friday, Feb. 8, 2008. Chadians were streaming back into their capital Friday, saying life in Cameroonian refugee camps was too harsh. The U.N. estimates at least 30,000 Chadians had fled across the Chari River to the Cameroonian town of Kousseri after rebels and government forces clashed over the […]

Mitterrand is een van de weinige politici geweest die een visie op de stad had en deze ook praktisch gestalte wist te geven. Zo initieerde hij in Parijs gedurende zijn presidentschap (1981-1995) de zogenoemde ‘ grands projets’, die hij inzette voor de revitalisering van de stad, maar ook neerzette als hedendaagse architectuur verenigbaar met de socialistische partijpolitiek. Dergelijke politici zijn echter dun gezaaid en dat is helaas in deze tijd niet anders.

 

I.M.Pei, Piramide, Louvre, Parijs

Komst vluchtelingen

De komst van vluchtelingen wordt door de bevolking met de nodige scepsis begroet. Daar is ook alle reden voor en het zou dom zijn hier aan voorbij te gaan. Duitsland heeft ze weliswaar massaal welkom geheten maar ook daar is niet iedereen hoopvol over een goede afloop. Want hoe geef je die mensen werk? Hoe voorkom je dat concurrentie gaat optreden met de zittende bevolking?

 

Bootvluchtelingen voor de kust van Lampedusa

Vergrijzing van de samenleving

De wereldbevolking is aan het vergrijzen in een ongelooflijk hoog tempo, blijkt uit een studie van Arup die deze week uitkwam. In 2050 is het aantal mensen ouder dan 65 jaar verdrievoudigd tot 2 miljard mensen, 22% van de totale wereldbevolking. Het aantal oudere mensen is dan voor de eerste maal in de geschiedenis groter dan het aantal kinderen jonger dan 15 jaar. Deze ontwikkeling biedt kansen en bedreigingen en het rapport onderzoekt de antwoorden die steden kunnen bieden.

 

Vergrijzing van de samenleving komt op

Nieuwe werkgelegenheid

Volgens vele demografen zullen de komende jaren als gevolg van de vergrijzing minstens 50 miljoen nieuwe werknemers nodig zijn om de economie op peil te houden. Dit zou de komst van zo veel nieuwkomers naar Europa kunnen legitimeren. Economen wijzen er echter op dat dit slechts een kant van het verhaal is. Een andere trend is de automatisering waardoor juist weer veel banen verloren gaan.

Toekomstvisie

In het boek De kracht van het paradijs wijst Jonathan Holslag op de grote behoefte aan een toekomstvisie die rekening houdt met blijvende immigratie, maar die niet net doet alsof deze geen spanningen in de samenleving oproept. Daarvan wegkijken heeft volgens hem totaal geen zin.

Leefbare steden

Een van de vragen die volgens hem moeten worden beantwoord is hoe we leefbare steden kunnen bouwen. Veiligheid, vrijheid en zingeving behoren tot de wezenlijke waarden in het bestaan van mensen.

 

Amsterdam Museumplein

Herijking vakmanschap

Ook het vakmanschap in de architectuur is volgens hem toe aan een herwaardering. Juist de dood ervan heeft alle creativiteit in de samenleving om zeep geholpen. Voor een veerkrachtige samenleving is ze echter een onmisbare voorwaarde.

 

Woningbouw Oranjeboomstraat Rotterdam, ontwerp Hans van der Heijden Architect (tot 1 juli 2014 biq Stadsontwerp)

Rijker publiek leven

Ten slotte acht hij de totstandkoming van een rijker publiek leven een essentieel onderdeel. Alleen zo kun je de immigranten op een lijn brengen met de mensen die zich zorgen maken over hun komst.

 

Publieke ruimte van Kopenhagen

Aan de bak

Leefbare steden, vakmanschap en rijker publiek leven: het zijn punten waarop architecten nu direct aan de bak kunnen.

Reageer op dit artikel