blog

Waar werkt een afgestudeerde stedebouwer?

Architectuur

Nu ik, na jaren zwoegen op de TU Delft, afgestudeerd ben als stedebouwkundige en op het punt sta om de ‘echte’, werkende wereld te ontdekken, vraag ik me af wat de mogelijkheden voor stedebouwers zijn. Waar werken ze allemaal en wat doen ze? Met deze serie blogs verken ik de mogelijkheden voor een kersverse stedebouwkundige.

De eerste met wie ik een kopje koffie ga drinken is Vera Konings. Zij is in 2012 afgestudeerd als stedebouwkundige aan de TU Delft en werkt nu bij Rijkswaterstaat als adviseur waterkeringen, waarin ze zowel werkt voor de regionale dienstonderdelen van Rijkswaterstaat als van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vera Konings_Opinie_Jet van Hee Vera Konings

Waar zijn we nu?

“We zijn in Rijswijk, één van de locaties waar meerdere dienstonderdelen gehuisvest zijn. Dit is niet mijn vaste plek, want die bevindt zich in Lelystad, maar eigenlijk werk ik elke dag ergens anders. Ik denk dat ik op vijftien (flex)plekken per maand werk. Meestal bij Rijkswaterstaat, soms ook bij een ander bedrijf of overheid, een centrale vergaderlocatie of in de trein als ik onderweg ben.”

Wat voor werk doe je hier?

“Bij Rijkswaterstaat ben ik begonnen als trainee. In die periode heb ik drie projecten gedaan voor verschillende afdelingen. Zo heb ik kennis gemaakt met de verschillende werkzaamheden van de organisatie: van windmolens op dijken tot de aanleg van snelwegen en de strategische vervanging van alle sluizen, stuwen en gemalen van Rijkswaterstaat.

Nu werk ik als adviseur waterveiligheid aan vijf verschillende projecten. Ik ben technisch adviseur bij de dijkversterking Marken, secretaris van een werkgroep, projectleider van een landelijk congres geweest en doe mee aan de kennissamenwerking met Amerika en Engeland.”

Rijkswaterstaat Rijswijk

Zijn de clichés over ambtenaren waar?

“De clichés over ‘van 9 tot 5 werken’ herken ik in ieder geval niet. Wij werken volgens het nieuwe werken, dus ook in het weekend of ‘s avonds als dat nodig is. We overleggen vrij veel en gebruiken graag woorden als ‘afstemmen’. Maar volgens mij is dat niet anders dan bij andere grote bedrijven!”

Hoe is je werk gerelateerd aan stedebouw?

“Over het algemeen is de relatie niet zo groot, maar veel van de vaardigheden die ik tijdens mijn studie en in nevenactiviteiten heb opgedaan, komen nu goed van pas. Het studeren in Delft zorgde voor een goed analytisch en organisatorisch vermogen. Daarnaast heb ik goed leren presenteren en samenwerken. Mijn huidige werk is, net als de stedebouw, interdisciplinair en verbindend van karakter, een beetje creatief en niet puur techniek.

Op het moment doe ik een project waar mijn stedebouwkundige kennis goed van pas komt. Hierin onderzoeken we de invloed van een nieuwe zeesluis in de Nieuwe Waterweg op het buitendijks gebied tussen Dordrecht en de Noordzee. Ik merkte dat ik door mijn achtergrond veel aan dit project kan toevoegen en dat ik het leuk vind om weer iets met stedebouw te kunnen doen. Soms mis ik dat namelijk wel een beetje. “

Is de koffie hier goed?

“Haha, nou, op het moment worden in alle kantines van Rijkswaterstaat nieuwe apparaten geplaatst. Je kunt uit wel meer dan honderd soorten kiezen, maar daar moet je wel voor betalen. De gratis koffie uit de automaat is overigens ook prima!”

Wat zie jij als de toekomst van het vak stedebouw?

“De rol van de stedebouwer is veranderd. Tegenwoordig is de stedebouwer niet meer de projectleider, maar hebben ingenieursbureaus of aannemers de leiding. De stedebouwer is dan meer de onderaannemer die bijvoorbeeld het ruimtelijk kwaliteitskader maakt. Het risico is dat het ruimtelijk ontwerp daardoor een losstaand iets wordt, in plaats van de integrator van de verschillende belangen en wensen. Dat is nu juist de kracht van de stedebouwer. Zorg daarom dat je jezelf als stedebouwer ook zo in de markt zet!”

Heb je tips voor pas afgestudeerde stedebouwers?

“Kijk ook eens buiten het stedebouwvak naar een baan waar je (tijdelijk?) kennis kan opdoen over een andere discipline. Later kun je dan de combinatie van die discipline met stedebouw maken. Als je twee of drie disciplines met elkaar weet te combineren, kun je veel meerwaarde creëren. Ik zit nu zelf in het vak van waterveiligheid. Het zou mooi zijn als ik die kennis later kan verbinden met ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld in de snel groeiende steden van deze wereld.”

Reageer op dit artikel