blog

Klooien met kooien tijdens SteeOwee van Stylos

Architectuur

Klooien met kooien. Met dit in gedachten, hielden afgelopen zaterdag zo’n 220 aankomende studenten Bouwkunde in Delft zich bezig met de opgave een verblijf te ontwerpen en te bouwen voor een dier, dat aan tal van praktische en esthetische eisen diende te voldoen. Deze talentenjacht vond plaats in het Sport- en Cultuurcentrum van de TU Delft en was georganiseerd door de redactie van de Architect en de SteeOwee commissie van studievereniging Stylos.

Klooien met kooien tijdens SteeOwee van Stylos

Het ontwerp van een dierenverblijf is een perfecte activiteit op een moment dat het afscheid van de zomer nadert, maar ook de overgang is naar een periode waarin je vijf jaar studeert, gevolgd door een twee jarige praktische periode. De opgave heeft ook een serieuze ondertoon; toekomstige architecten moeten doen waar ze goed in zijn en dat is gebouwen maken en zich afvragen wat daarvoor nodig is.

 Stylos Owee Akuma Mabouwka Kooien Bouwkunde

De studenten hadden er zin in, getuige het grote enthousiasme tijdens het ontwerpen en het bouwen.

That’s where friends are for

Gevraagd was een verblijf te ontwerpen dat beschutting biedt tegen regen en wind, toegankelijk is voor het dier, en beschikt over verschillende ruimten en lagen. De studenten werden uitgedaagd in de verblijfsplaats voor het dier ook plek in te ruimen voor de vrienden ervan. Omdat dit voor een aap anders is dan voor een olifant, werden ze zo gedwongen na te denken over schaal.

Zwaar op de hand

Minstens zo ingewikkeld zijn de wensen van de opdrachtgever. Hoe bouw je bijvoorbeeld een verblijf voor een landbouwhuisdier dat zwaar op de hand is. Ik doel dan niet op een dier dat alles [te] serieus neemt, overal problemen ziet en eerder nadelen dan voordelen opmerkt. Maar op een paard dat extreem de kop laat hangen en daardoor zoveel kracht uitoefent op zijn vriend de ruiter dat deze zwaar vermoeid raakt en al snel moet uitrusten.

Wolf in Luttelgeest

Ook de omgeving waarin het verblijf komt, is van belang. Zo heb je komkommerdieren, die ergens worden waargenomen, waar je ze niet zo snel zou verwachten. Daarbij kun je denken aan de lanspuntslang in Enkhuizen, de kaaiman in Egmond, de poema op de Ginkelse hei, de wolf in Luttelgeest of het zeemonster van Lochness.

IJzerdraad, karton en stof

De studenten schetsten in groepen van tien personen verschillende dierenverblijven om vervolgens, na keuze van een van de ontwerpen, één ontwerp uit te werken en te bouwen. Hiervoor waren door Stylos ijzerdraad, karton of theedoeken beschikbaar gesteld. Zo ontstonden 24 dierenverblijven, van de aap tot de zebra en van de walrus tot de buffel. De modellen werden vervolgens voorgelegd aan de vakjury die door de redactie van de Architect was samengesteld. Ze bestond uit de architecten Wouter Kroeze, Joost Hovenier, Clairette Gitz, Emile van Vught, Haiko Meijer en fotograaf Ossip van Duivenbode. Ieder jurylid mocht een plan nomineren.

Stylos Owee Akuma Mabouwka Kooien Bouwkunde_Nominaties_ Doeroecolie

Van links naar rechts: Doeroecoelie-, Hagedis- en Jaguarverblijf

Nominaties

Jurylid Wouter Kroeze was het meest enthousiast over het verblijf dat was gemaakt voor Doeroecoelie: een heel expressief apenverblijf waarin ruimte is voor vrienden en bezoekers.

Joost Hovenier keek naar de manier waarop met het materiaal is omgesprongen, en nomineerde de kooi voor de Hagedis. De vorm van dit verblijf ontstond door de rol ijzerdraad vast te pakken. Aan de vorm is een jacuzzi, een buitendouche, een entresol en een schilderij voor de sfeer toegevoegd.

Ossip van Duivenbode koos het Jaguarverblijf, vanwege de uitkragingen en de manier waarop een dynamische constructie is ontstaan. De sculpturale vorm deed hem denken aan het Russische constructivisme.

Stylos Owee Akuma Mabouwka Kooien Bouwkunde_Panda_Walrus_Toekan
Panda-, Walrus- en Toekanverblijf

Emile van Vught zocht naar een vernieuwend dierenverblijf. De voor de Panda ontworpen kooi vond hij daar het beste aan voldoen.

Clairette Gitz wilde motiveren en ontregelen, en nomineerde de groep die een verblijf maakte voor de Walrus. Deze groep wisselde niet alleen moeiteloos van opdrachtgever maar toonde zich ook eigengereid in de vormgeving van het verblijf.

Haiko Meijer lette vooral op de handeling waarmee met het materiaal iets is gedaan. Hij kwam tot zijn eigen verbazing uit op de hangende kooi die een groep voor de Toekan had ontworpen.

Haiko Meijer en Clairette Gizt Stylos Owee Akuma Mabouwka Kooien Bouwkunde

Juryleden Haiko Meijer en Clairette Gitz in discussie

Stylos Owee Akuma Mabouwka Kooien Bouwkunde_Kroeze, Hovenier en Duivenbode
Juryleden: Wouter Kroeze, Emile van Vught en Ossip van Duivenbode

Joost Hovenier, jury Stylos Owee Akuma Mabouwka Kooien Bouwkunde

Jurylid Joost Hovenier

En de winnaar is …

Daarna trok de jury zich terug om de winnaar te bepalen. Drie ontwerpen gooiden hoge ogen. De eerste was het verblijf van de Walrus waarin de hemel, aarde en onderwereld bij elkaar zijn gebracht in een samenhangend ruimtelijk ontwerp. Ook de Hagediskooi was bij de juryleden favoriet vanwege de vindingrijkheid waarmee de ontwerpers de eigenschappen van het materiaal hadden uitgebuit.

 Winnaar_Stylos Owee Akuma Mabouwka Kooien Bouwkunde_Jaguar
Het Jaguarverblijf is unaniem gekozen tot winnaar

Maar uiteindelijk was de keuze van de jury verbluffend simpel. Dat kwam omdat alle zes leden van de jury vielen voor het bouwwerk dat gemaakt is voor de Jaguar. De volumes steken goed in elkaar en kragen meer uit dan je zou verwachten en mogelijk lijkt te zijn. Unaniem werd dit constructief spannende bouwwerk uitgeroepen tot winnaar van de talentenjacht.

Maakproces

 

Juryvoorzitter Harm Tilman maakt winnaar bekend

Het was een vrolijke ochtend met tastbare resultaten. De juryleden genoten zichtbaar van de sfeer en van het door de aankomende architectuurstudenten verrichte werk. De studenten op hun beurt waren enthousiast en klapten door al stampend dakjes boven hun hoofd te vormen. In betrekkelijk korte tijd maakten ze kennis met alle facetten van het maakproces. Tijdens hun studie zullen ze ongetwijfeld dieper op ingaan. Het kennismakingsprogramma is in ieder geval voor herhaling vatbaar.

 

Reageer op dit artikel