blog

Gezocht: nieuwe Rijksbouwmeester (m/v)

Architectuur

De Rijksoverheid zoekt een Rijksbouwmeester. Dat is groter nieuws dan je misschien op het eerste gezicht denkt. Vorig jaar stapte Frits van Dongen op, volgens de berichten die toen in de media verschenen, vanwege zijn betrokkenheid bij het Spuiforum. Gelukkig is besloten om toch weer een nieuwe Rijksbouwmeester aan te stellen.

Gezocht: nieuwe Rijksbouwmeester (m/v)

 

Dat was vorig jaar niet helemaal vanzelfsprekend. Friso de Zeeuw, van Bouwfonds en TU Delft, stelde bijvoorbeeld dat Van Dongen er een potje van had gemaakt en vroeg zich hard op af of een nieuwe Rijksbouwmeester wel nodig is. Gelijktijdig kwam uit Vlaanderen het bericht dat daar de vergelijkbare functie van Vlaams Bouwmeester per 1 juni van dit jaar zal worden opgeheven. Ik hield mijn hart vast.

Rol van adviseur

De inhoud van de functie is overigens wel aangepast. De nieuwe Rijksbouwmeester is de eerste adviseur van de Minister voor Wonen en Rijksdienst èn van de directeur–generaal Rijksvastgoedbedrijf voor het rijkshuisvestingsbeleid. Wat is gebleven, is de adviesrol op het gebied van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken; een rol die hij of zij nadrukkelijk zelfstandig of als voorzitter van het College van Rijksadviseurs (CRa) mag uitoefenen.

Koepelgevangenis, Arnhem

Renovatie en transformatie

Op enkele grote projecten na, zal het rijk de komende jaren niet veel aan nieuwbouw doen. De werkzaamheden van de nieuwe Rijksbouwmeester bestaan hoofdzakelijk uit de advisering over renovatie, transformatie en ruimtelijke ontwikkelingen. Door bovenregionale opgaven, zoals krimp versus groei, duurzaamheid en water, wordt de Rijksbouwmeester steeds meer gezien als een publiekgeoriënteerde opdrachtgever. Dit valt te lezen in het profiel dat is opgesteld voor de Rijksbouwmeester.

Schakel tussen beleid en praktijk

Een interessante baan derhalve, maar geen gemakkelijke. Zo moet de Rijksbouwmeester gaan functioneren als verbindende schakel tussen beleid en praktijk, en valt hij organisatorisch onder het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast is hij politieke verantwoordelijkheid verschuldigd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, en is hij tevens voorzitter van het College van Rijksadviseurs dat weer onder het Ministerie van IM valt.

Verwachtingen

Ofschoon het functieprofiel daarover met geen woord rept, wordt ook omgekeerd vanuit het veld het nodige verwacht van de Rijksbouwmeester. Kan hij of zij bijvoorbeeld iets doen aan de huidige procedures die bij de aanbestedingen worden gehanteerd? Zal hij of zij een bijdrage kunnen leveren aan het financieel en economisch gezond maken van de bedrijfstak? Hoe krijgt het architectuurbeleid vorm in een privatiserende en deregulerende context?

Ruime ervaring

Geen wonder dat in het profiel voor de bouwmeester gesproken wordt van een architect met ruime werkervaring, die beschikt over een uitgebreide, nationale en internationale portfolio. Verlangd wordt bovendien dat hij of zij een gezaghebbende deskundige in de wereld van de architectuur is en affiniteit heeft met onderwerpen als renovatie en transformatie, waterbeheer energietransitie, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.

 

Vuurtorenweg, Den Haag

Jonge generatie

Als je de functie-eisen van dit schaap met vijf poten verder tot je door laat dringen, dan kan het haast niet anders of op deze post wordt straks een zeer ervaren architect benoemd uit de generatie van rond de 60. Te hopen valt echter dat de selectiecommissie ook serieus architecten van beduidend jongere generaties, dus met een minder breed ervaringsniveau, in zijn zoektocht betrekt.

Samenwerkingsbereidheid, bescheidenheid en interdisciplinariteit lijken in de huidige conjunctuur immers bij uitstek de juiste eigenschappen te zijn voor een succesvol Rijksbouwmeesterschap. 

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel