blog

Wat betekent Internet of Things voor architectuur?

Architectuur

Afgelopen zaterdag las ik in het FD een interview met Jeroen Tas, die sinds kort bij Philips de Healthcare-divisie aanvoert. Philips vormt zich op dit moment om tot een bedrijf dat zich richt op gezondheidszorg en hiervoor oplossingen aanlevert in plaats van producten. Het gaat niet langer om de verkoop van scanners en controle apparatuur, maar om het gehele zorgtraject, van de preventie en de behandeling tot en met de nazorg.

Wat betekent Internet of Things voor architectuur?

Twee dingen vielen me op: Het eerste is dat in de optiek van Tas mensen straks niet langer naar het ziekenhuis gaan of thuiszorg nodig hebben, maar steeds meer in staat zullen worden gesteld voor zich zelf te zorgen. Daarvoor gaat Philips de benodigde diensten aanbieden.

Ingewikkelde veranderprogramma’s

IT is daarvoor de bouwsteen, maar dat is in zijn ogen niet het grootste obstakel. Technologie is immers ruimschoots voorhanden. Veel belangrijker is volgens Tas hoe je het team rond een patiënt goed aan het werk krijgt en hoe je ervoor zorgt dat iedereen op het juiste moment in actie komt. “Als je een team niet goed positioneert, ondermijnt dat je gehele programma. Het zijn ingewikkelde veranderprogramma’s die de zorgaanbieders door moeten.”

Internet of Things

Ook de bouw en architectuur zijn domeinen waar de opkomst van de Internet of Things (IoT) gevolgen zal hebben. Deze definitie van IoT is: “Interconnection of sensing and actuating devices providing the ability to share information across platforms through a unified framework, developing a common operating picture for enabling innovative applications. This is achieved by seamless ubiquitous sensing, data analytics and information representation with Cloud computing as the unifying framework.”

Janjaap Ruijssenaars, Terraced Housing Project

Wooncel

Dankzij IoT ontwikkelt het huis zich tot een geautomatiseerde wooncel. Het is uitgerust met apparaten die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ramen alleen op bepaalde momenten van de dag open gaan. Vloeren worden uitgerust met sensoren, zodat wanneer een persoon niet meer rechtop staat maar is gaan liggen of gevallen, dit wordt opgemerkt. Ruimtes worden niet meer in hun geheel verwarmd. Dankzij sensoren worden alleen die plekken verwarmd waar de bewoners zich ophouden in het huis.

Zelflerende thermostaat

Een ander ingrijpend voorbeeld is de zelflerende thermostaat die is ontwikkeld door Tony Fadell van het Amerikaanse bedrijf Nest. Deze thermostaat maakt je leven gemakkelijker door te rapporteren hoe je met de temperatuur in huis omgaat en geeft je aan de hand daarvan besparingsadviezen, in combinatie met de bediening via je smart phone,. Fadell claimt dat je dankzij zijn thermostaat je gedrag kunt veranderen en bijvoorbeeld het milieu minder belasten. Zijn bedrijf kan op termijn zo de rol van energieleveranciers overnemen.

Verbetering rijgedrag

Auto’s maken een vergelijkbare ontwikkeling door. Ze worden uitgerust met complexe sturingsapparaten. Deze verbeteren het rijgedrag maar zorgen tegelijkertijd voor een hogere graad aan transparantie en surveillance.

Deze ontwikkeling deed Rem Koolhaas onlangs, tijdens een bijeenkomst over ‘Smart Cities’ op 24 september in Brussel, verzuchten dat de stad die ooit het domein was van de architect, nu is overgenomen door deskundigen op het gebied van technologie. Koolhaas is niet onverdeeld gelukkig met deze ontwikkeling. Voor hem is duidelijk dat mensen in het digitale domein en architecten zullen moeten samenwerken.

Retoriek

De retoriek van slimme steden zou veel overtuigender zijn, meent Koolhaas, als de door technologische bedrijven gecreëerde omgeving een model zou aanbieden van wat een stad kan zijn. Sillicon Valley is echter niet veel meer dan een zouteloze, verdeelde omgeving. De hightech bubbels zijn ingekapseld in de publieke sfeer. Slimme steden en politiek zijn uit elkaar gegroeid en houden zich op in aparte werelden. Het is van groot belang dat beide weer gaan convergeren.


Janjaap Ruijssenaars, Floating Bed Project

Vernieuwen

Onder het motto ‘Vernieuwen doe je niet alleen’, kijken we de komende VKG-Architectuurdag op 2 december in Amsterdam hoe je technologie en creativiteit met elkaar kunt verbinden. Het idee is dat doordat het internet alles en iedereen met elkaar verbindt, nieuwe mogelijkheden ontstaan voor samenwerking, productontwikkeling, procesverbetering, kostenreductie en verbeterde klantinteractie; en daarmee voor vernieuwing.

Kansen en bedreigingen

Ontwikkelingen als de 3D-printer en het Internet of Things hebben grote invloed op de gebouwde omgeving. Door creativiteit en technologie aan elkaar te verbinden ontstaan kansen, maar bedreigingen. Richard de Jeu, Janjaap Ruijssenaars en Jules Beckers zullen laten zien welke antwoorden denkbaar zijn op de nieuwe, zich aandiende opgaven. Het zou mooi zijn als tijdens de VKG-Architectuurdag 2014 zicht komt op de mogelijkheden voor architecten om met toeleveranciers samen te werken aan vernieuwing.

Wil je reageren? Mail naar h.tilman@deArchitect.nl

Reageer op dit artikel