blog

Innovatie en innoveerkracht

Architectuur

Het voelde alsof of de zaal ontplofte na de uitspraak van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel dat er nog nooit een aannemer op eigen initiatief met een plan aan zijn bureau was verschenen. Merkwaardig, vond hij. Dit is immers een tijd waar het aankomt op ondernemen? Volgens Van Gijzel is de bouw veel te afwachtend. Wees innovatief, hield hij zijn uit het lood geslagen gehoor voor. Want zoals het voor de crisis was, wordt het nooit meer.

Innovatie en innoveerkracht

Het was de culminatie van een gepassioneerd betoog waarin open innovatie en ondernemers die zelf initiatief nemen, een sleutelrol speelden. Volgens Van Gijzel creëert de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid een gunstig ondernemersklimaat. Van Gijzels betoog is in Cobouw door Martjan Kuit als volgt samengevat: “Deel innovatie en kennis, de verdiencapaciteit zit in combinatie van sectoren, zorg dat je interdisciplinair bezig bent, denk internationaal en lever een zo compleet mogelijk product of dienst af.” De bouwsector zou volgens hem verbindingen moeten maken tussen mensen en bedrijven.


Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen met Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, voor zijn praatje op het Cobouw 50-evenement. Moderator Marjet Rutten is rechts te zien.

Lange weg te gaan

Het rumoer was direct na afloop van het praatje van Van Gijzel groot. Het volgende programmaonderdeel, een discussie tussen Nico de Vries, de voormalige bestuursvoorzitter van BAM, aannemer René Kesselaar en Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen, was nog amper te volgen. Bovendien gingen alle drie sprekers zwaar in de verdediging: ouderwetse opdrachtgevers, strikte regelgeving en de economische tegenwind zouden goed bedoelende aannemers in de weg staan. De situatie toonde aan dat in de bouw nog een lange weg is te gaan.

Neerwaartse spiraal

De bouw zit in een neerwaartse spiraal die niet gemakkelijk is te doorbreken. De kwaliteit is toe aan verbetering en de klantgerichtheid zou omhoog moeten, tegelijkertijd lopen de inkomsten terug en zijn de marges gering. De bouw lijdt niet alleen aan de financiële en economische crisis, maar ook nog eens aan de collegiale. Bouwers beconcurreren elkaar zo sterk dat de prijzen verder dalen. Daar komt bij dat de sector vergrijst en de animo voor een baan in de bouw tanende is.

Grote bouwopgave

De bouwcrisis is een merkwaardige anomalie, zeker als je de verborgen bouwopgave in beschouwing neemt. Tot 2040 is huisvesting nodig voor een miljoen nieuwe, grotendeels alleenstaande huishoudens. De kwesties van energie en klimaat zijn leidend in de renovatie en herstructurering van de voorraad. Ook op de terreinen van de zorg en het onderwijs staat veel te gebeuren. De hervorming van de zorg leidt tot de bouw van nieuwe ziekenhuizen enerzijds, lokale wijkcentra anderzijds. Nu de verzorgingshuizen worden gesloten en de zorg naar de thuissituatie worden geplaatst, zijn veel aanpassingen in de woningen nodig.


Minister Stef Blok spreekt een hoofdredactioneel commentaar uit op de Cobouw 50.

Belang innovatie

In een gesproken column tijdens Cobouw50 wees minister Stef Blok op het belang van innovatie. “Zo krijgt de toekomstige bewoner steeds vaker inspraak in de indeling en afwerking van zijn huis. Of neem de opkomst van de kluswoningen: een prachtige combinatie van hergebruik en grotere keuzemogelijkheden voor de consument. Ook zijn er prachtige voorbeelden van modulair bouwen. Prefab-elementen worden in een fabriek gemaakt en ter plaatse in elkaar gezet, eigenlijk net als in de auto-industrie gebeurt. En in één moeite door worden de huizen voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Van meet af aan dus een energiezuinig huis bij nieuwbouw, of bij renovatie, zoals bij ‘de stroomversnelling’. Verder zijn er bouwers die zich zijn gaan specialiseren in afbouw, of juist in transformatie, renovatie, isolatie of onderhoud. Ook zien we dat bouwbedrijven hun blikveld verbreden en deelnemen aan vernieuwende projecten. Het ‘prêt à loger’-project van de TU Delft is daarvan een mooi voorbeeld.”

Innoveerkracht

Deze en andere initiatieven komen aan de orde op het congres Innoveerkracht dat Gyproc 27 november in samenwerking met de Architect, Alta en Beamix in Amsterdam organiseert. Innoveerkracht is opgezet als een platform voor inspiratie, motivatie en daadkracht waar partners uit de hele bouwkolom met elkaar in discussie gaan over de vormgeving van de samenleving van morgen. Daarbij gunnen ze elkaar ter inspiratie een kijkje in de keuken, maar wijzen elkaar ook op nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bespreken ze hoe de bouw zelf zou kunnen veranderen en wat daarvoor nodig is in termen van nieuwe concepten, processen en werkwijzen.


Zorg voor later!

De bouwsector zou volgens Van Gijzel verbindingen moeten maken tussen mensen en bedrijven. Ik ben dan ook benieuwd wat het congres Innoveerkracht daaraan zal bijdragen. Het thema ‘Zorg voor later!’ zal vanuit meerdere invalshoeken worden belicht: Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit als het gaat om de economie, het milieu en de gebouwde omgeving? Het thema heeft een sterke relatie met duurzaamheid in ruime zin. Zorg voor later! begint nu en is daarmee een ‘call to action’. Aan het woord komen sprekers die afkomstig zijn uit verschillende sectoren en vanuit hun visie of praktijk het verschil hebben gemaakt.

Informatie over programma Innoveerkracht en sprekers van 27 november 2014 vind je hier. Heb je zin het congres bij te wonen? Meld je dan hier aan.

Reageer op dit artikel