blog

Wordt de Kuip een kutgebouw?

Architectuur

Zijn uitspraak dat het nieuwe stadion van Feyenoord “gegarandeerd een kutgebouw” wordt, deed veel stof opwaaien. Goede architectuurkritiek is echter kritiek die ons verder brengt. Achter de bravoure van architect Erick van Egeraat gaat dan ook een kwestie schuil die niet alleen bij de Kuip, maar ook bij de Markthal in Rotterdam en het Stadskantoor te Utrecht aan de orde is: Welke bijdrage levert het gebouw aan de omgeving waarin het zich nestelt?

Wordt de Kuip een kutgebouw?

De afgelopen donderdag geopende Markthal in Rotterdam is enthousiast onthaald. Toch zijn er ook kritische stemmen, veelal over het vermeende elitaire karakter van deze grootstedelijke voorziening. Meest ver daarin ging Wouter Vanstiphout. Na lezing van een interview met Winy Maas in de Engelse krant The Guardian twitterde hij: “Winy Maas on Markthal: “Rotterdam has big working class, so the building needs to be pop.” Nonsense, its gentrification.” Volgens Vanstipthout is de Markthal dus onderdeel van een klassiek proces van verdringing. Op de vraag wie of wat nu precies wordt verdrongen uit het Laurenskwartier, blijft hij echter het antwoord schuldig.

  De Markthal in Rotterdam tijdens de opening. Foto Marieke Giele

Nieuwe toekomst

Afgelopen vrijdag besprak Bob Witman in de Volkskrant het nieuwe stadskantoor van Utrecht, een ontwerp van architectenbureau Kraaijvanger. De recensent geeft het gebouw een schamele drie sterren en doet dat in een bespreking waarin niet de architectuur van het gebouw zelf aan de orde komt, maar meer de nadruk ligt op het omliggende gebied. Witman is terecht niet enthousiast over deze omgeving en vraagt zich af of het stadskantoor het stationsgebied een nieuwe toekomst kan geven. Het is een goede vraag, maar hij pakt niet echt door. Is bijvoorbeeld de investering van de stad in dit kantoor op deze plek een verstandige? Is het niet bijzonder jammer dat de bibliotheek op het Smakkelaarsveld door Rapp geen doorgang vond? Was het niet beter geweest dit in samenhang te bekijken?

 BAM plan De Kuip Rotterdam - opinie Harm Tilman 

Multifunctioneel stadion

In Rotterdam woedt een fikse discussie over het nieuwe Feyenoord stadion. Doordat de ontwikkeling hiervan niet wordt gezien als onderdeel van een gebiedsontwikkeling, is de kans groot dat het inderdaad een “kutgebouw” wordt. Dit werkt twee kanten op. Zo is het sterk de vraag of de nieuwe Kuip kan voldoen aan alle geldende eisen van comfort, geluidsoverlast en veiligheid, zolang in de plannen wordt gewerkt vanuit de beperkingen van het bestaande gebouw. Evenmin weten we of binnen deze beperkingen een voldoende toekomstbestendig en dus multifunctioneel en hybride stadion kan worden gemaakt. Dat laatste is van belang aangezien het stadion 24/7 vele activiteiten en evenementen zal gaan huisvesten.

Parkeerdruk op omgeving

Maar minstens zo belangrijk lijkt de vraag wat het stadion voor het omliggende gebied betekent. In de Kuip zitten straks liefst 70.000 mensen. Hoe komen die supporters daar? Wie wel eens een wedstrijd van Feyenoord bezoekt, weet dat naast trein en tram, heel veel mensen met de auto komen. Deze parkeren noodgedwongen in de omliggende wijken en dit probleem zal gezien de toegenomen capaciteit van het stadion, alleen maar groter worden. Door te investeren in voldoende parkeerplaatsen, kan voor het stadion een nieuw business model worden gecreëerd.

 BAM De Kuip Opinie Harm Tilman 

Integrale ontwikkeling

Een stadion is een onderdeel van de stad, niet een op zichzelf staande entiteit. Beide hangen met elkaar samen. Door ze op integrale wijze te ontwikkelen, ontstaan wellicht onvermoede kansen. Kan met het in eerdere tijden voorgestelde transferium op deze plek niet tegelijkertijd het parkeerprobleem worden opgelost? Ook lijkt het lonend de derde stadsbrug die er ongetwijfeld een keer gaat komen, bij de discussie te betrekken. Samen met stad en regio is te onderzoeken op welke wijze de ontsluiting per openbaar vervoer valt te verbeteren.

24/7 stad

In Rotterdam zingt het verhaal rond dat het nieuwe stadion niet past binnen de contouren van de huidige locatie. Als dat klopt, zou hiermee het budget voor het stadion door de vereiste grondaankopen verder omhoog worden gejaagd. Met recht derhalve een kutgebouw. Alleen al deze anekdote toont dat er veel voor valt te zeggen om de Kuip te zien als onderdeel van de gebiedsontwikkeling op Zuid. Een stadion is geen utilitair gebouw op een bedrijventerrein, maar een 24/7 accommodatie die organisch hoort bij de stad die ze voedt.

 

Reageer op dit artikel