blog

Olifantenpaadjes

Architectuur

Het woord ‘olifantenpaadje’ bleef bij mij hangen na de inspirerende PlopUP! op de Bouwcampus. Ik kende het woord niet, maar het bleek te staan voor iets wat we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Volgens Wikipedia wordt het ook wel afstekertje genoemd.

Olifantenpaadjes

Meestal ontstaat een dergelijk pad in een stuk groen, om zo een klein stuk van de officiële route af te kunnen snijden. Het is dus een niet-officieel fiets- of wandelpad dat door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in de loop van de tijd wordt gecreëerd. Een pad dat je nooit alleen maakt. Voor mij werd het olifantenpad een mooie metafoor voor verandering en vernieuwing.

Amstel3

Het olifantenpad van kantorenpark Amstel3 is een prachtig beeld van de werkwijze van Glamourmanifest. Zij vertelden tijdens de PlopUP over hoe zij, samen met eigenaren, medewerkers, gemeente en andere betrokkenen, levendigheid brengen in een gebied dat vooral saai en grijs was, met veel leegstand. En nee, het is niet meteen duidelijk hoe het moet. Dat is een kwestie van proberen. Een beetje naar links of naar rechts. Maar langzaam slijten er nieuwe manieren in. Het pad wordt zichtbaar. Het pad in wording is niet dé manier of dé blauwdruk. Sommigen lopen nog netjes over de stoep of zijn onderweg naar elders. Geen probleem. Maar steeds meer mensen kennen het pad, het valt niet meer te negeren. In Amstel3 is het zover dat er onlangs kunst op het pad geplaatst is: De Kijkers, die de ruimte op hun eigen manier verkennen en iedereen een kijkje door hun ogen gunnen.

Geen soloproject

In je eentje kan je een olifantenpad nooit maken. Door samen heel vaak dezelfde route te nemen groeit en slijt een nieuwe weg, een nieuwe manier, buiten de gebaande paden. Ik vind het eigenlijk wel hoopgevend. Misschien zien we het niet direct en lijkt het alsof jouw inzet voor verandering en vernieuwing weinig geholpen heeft, maar als je terugkijkt is er toch van alles veranderd. In Amstel3 zien ze de eerste resultaten! En ook in de bouw- en vastgoedsector. Nul-op-de-meter is bezig de nieuwe standaard te worden. Het aantal zonnepanelen is verdubbeld. We worden steeds beter in herbestemmen van bestaande gebouwen. De paden worden steeds zichtbaarder. Tijd voor een kunstwerk. Wordt de Bouwcampus een kunstwerk op een van deze paden?

P.S. Nadat ik het olifantenpad had ‘ontdekt’, las ik ’s avonds een verhaal van een fanatiek verzamelaar ervan, Peter van Heemst uit Rotterdam. Waarschijnlijk komt er een boek over uit.

Reageer op dit artikel