blog

Bewonersparticipatie wassen neus of kinderziektes?

Architectuur

De inrichting van de openbare ruimte in steden ligt gevoelig. Of het nu om nieuw straatmeubilair gaat, het verdwijnen van lang gekoesterde objecten of in mijn geval het verdwijnen van bomen. Bijna altijd komen de bewoners in actie.

Bewonersparticipatie wassen neus of kinderziektes?

 

 

 

Ik voer samen met een andere bomenliefhebber actie tegen het kappen van ruim 600 van de 800 markante platanen in de wijk Seghwaert in Zoetermeer. De gemeente wil de bomen die ruim 30 jaar in de wijk staan kappen en deels vervangen door nieuwe bomen. Wij zijn echter voor een gefaseerde kap en voor behoud van de helft van de bomen. Bij de uitgeschreven plannen heeft de gemeente, vindt ze zelf, de bewoners nauw betrokken bij het proces. Onder het mom van bewonersparticipatie (het woord van 2013) mochten wij onze mening geven over het wel of niet weghalen van bomen en over de toekomstige herplant. De gemeente stelde tijdens een eerste bijeenkomst drie varianten voor: behoud van markante bomen, kandelaberen/snoeien van de bomen of kap. De gemeente ging in het proces voor het behoud van markante bomen en volgens hen waren ook de meeste deelnemers van de avond voor deze variant.

Hieruit ontstond het idee bij de gemeente dat de uiteindelijke voorstemmers van de kap in ruime meerderheid waren (150 mensen van de in totaal 17.000 inwoners van de wijk waren op de eerste informatiebijeenkomst geweest). Veel bewoners wisten echter niets van de plannen van de gemeente. Dit blijkt uit de vele reacties en steunbetuigingen die wij op onze facebook pagina(platanenzoetermeer) en Twitter (@zoetermeergroen) ontvingen.

 Kaart van Seghwaert Zoetermeer over de Platananenkap Een van de wijkkaarten waarop wij onze wensen konden aangeven

Ontwerpsessies

Vervolgens werden wij door de gemeente uitgenodigd voor bewonersbijeenkomsten en ontwerpsessies. Hier kon je op een kaart met bestaande bomen je voorkeur uitspreken of je een boom wilde vervangen, behouden als ‘markante’ boom of schrappen. Maar of je wens werd ingewilligd zou je pas achteraf horen. Wat bleek, bijna alle verzoeken zijn afgewezen, met als belangrijkste argument de ondergrondse leidingen, en daar is geen kaart van. De gemeente voert ook (standaard)argumenten aan als wortelopdruk, ziekte, e.d. Ook dit kan weerlegd worden. In de afgelopen 8 jaar zijn slechts 8 klachten over de bomen geregistreerd. Schade aan kabels en leidingen is slechts een theoretische aanname. In zes gevallen zorgen de bomen voor overmatige wortelopdruk. Maar of dit komt door achterstallig onderhoud aan de bestrating is niet duidelijk. Wat wel blijkt: de bomen moeten door gemeentelijke bezuinigen wijken. Zeker nu gemeentes het moeilijk hebben om hun begroting rond te krijgen staat onderhoud op publieke ruimte onder druk. Ook nu de minister hier uitspraken over heeft gedaan. Onze Zoetermeerse bomen drukken op de gemeentelijke begroting voor 48,- euro per jaar. Een makkelijke rekensom vertelt ons dat het om een bedrag gaat van om en nabij 29.000 euro per jaar. De gemeente ziet ze dan ook liever verdwijnen. Extra argument is het geplande groot onderhoud in de wijk. De bomen staan daarbij flink in de weg.

Nadat wij onze bezwaren hadden ingediend, vond vorige week een hoorzitting plaats met een deskundige commissie, bestaande uit twee mannen en vrouw. Zij beoordeelden de rol van de gemeente en of de kap van de platanen gerechtvaardigd is. Wij houden ons hart vast.

 Hoorzitting Plataan
Tijdens de hoorzitting

Hoorzitting

Zo’n hoorzitting is een aparte beleving. Je hebt als bezwaarmaker het recht de commissie toe te spreken. Daar is dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Niet alleen ik, als vertegenwoordiger van de sociale media, maar ook de actiegroep SIP (Seghwaert in Protest) kwam goed voorbereid naar de avond. SIP staat ons, de bezwaarmakers, terzijde in onze strijd tegen de gemeente, maar handelen ook als gemachtigde voor een deel van de bezwaarmakers om tijdens de avond te spreken. In de juridische haarkloverij die volgde waren zij meer thuis en konden de argumenten van de gemeente voor de kap goed weerleggen. Vanzelfsprekend mocht de gemeente ook tijdens de hoorzitting op onze bezwaren reageren. Ik ga niet op de zaken vooruitlopen, maar de ambtenaren hadden het zwaar en beriepen zich op het feit dat het allemaal in een groter geheel moest worden gezien.

 De platanen
De platanen vormen een groen lint door de wijk. Weghalen betekent automatisch een waardedaling van 5 procent van de omliggende woningen.

Burgerparticipatie of schijninspraak

Hoe zit dit in andere gemeenten? Sinds de komst van het VPRO-programma De Slag om Nederland zijn we goed op de hoogte van de moeizame burgerparticipatie en de invulling daarvan door gemeentes. Voorbeelden te over. In Den Haag speelt genoeg, alleen al over de bomenkap op de Laan van Meerdervoort. Maar ook in het buitenland zijn beslissingen van de gemeente dubieus te noemen. Brussel is hier een voorbeeld van. Daar wilden ze op de Havenlaan 300 platanen omkappen. De plannen stamden uit een ver verleden, de actiegroep gaf flink tegengas en won de strijd. Nu lijkt het erop dat de stad Brussel de beroemde kasseien (1.500.000) in het havengebied te vervangen door asfalt. Het actiecomité gaat verder in de strijd om het industrieel erfgoed uit de havenzone voor eens en altijd te beschermen.

In Zoetermeer zal dit niet lukken, daarvoor is de stad te jong, helaas. Wij strijden om de bomen die er ‘pas’ 30 jaar staan. Wat ons betreft is dit zeker te kort.

 Nu en de toekomst
Gechargeerd maar wel grotendeels realiteit in 2015

 

Reageer op dit artikel