blog

ARC12 van stoel tot stad

Architectuur

De eerste ARC12 Awards Show in Rotterdam bleek sterk te leven onder onze doelgroep, meer dan 450 mensen woonden de prijsuitreiking bij. We waren zeer onder de indruk van het ontwerptalent van Michael Schoner en van Jan Geysen. De verrrassende winnaar van de architectuurprijs is Équipe en als klap op de vuurpijl hield Maarten Kloos een bevlogen pleidooi voor een herleving van onze RO-traditie.

ARC12 van stoel tot stad

ARC12 is een podium voor gerenommeerde ontwerpbureaus, maar ook voor jonge professionals en voor verrassende samenwerkingsverbanden. ARC12 probeert ze te promoten en vernieuwing in de markt zichtbaar te maken. Daarnaast proberen we met ARC12 iets terug te geven aan de markt.

We presenteerden afgelopen donderdag ontwerpprijzen van stoel tot stad, voor stoelontwerp, design, interieur en architectuur. Bovendien is op initiatief van de redactie van de Architect de ARC12 Oeuvreprijs toegevoegd.

We sluiten hierbij aan op de trend het hele proces van stoel tot stad te doordenken en wel op zo’n manier dat betere producten ontstaan. Dit gebeurt met het oog op vraagstukken van klimaat en energie, maar ook met het oog op het gebruik dat van deze producten zal worden gemaakt.

Moeilijke tijden

Het zijn moeilijke tijden in de branche, ook voor ons als vakblad, en ik wil alvast gezegd hebben dat we uw ondersteuning in de vorm van abonnementen en sponsoring koesteren. Denkt u nu, dat doe ik nog niet maar zou ik wel willen, neem dan vooral contact met ons op.

Zoals u weet organiseerde ons vakblad tot en met vorig jaar een interieur- en een stoelontwerpprijs met respectievelijk Lensvelt en Thonet Nederland. Beide bedrijven gingen onlangs helaas failliet. Zij zijn overigens niet de enige, dit jaar is wat dat betreft wel een heel slecht jaar en het einde is nog niet in zicht.

We prijzen ons dan ook gelukkig dat we nieuwe partners hebben gevonden en dat zij bereid waren mee te denken aan en hun bijdrage te leveren aan ARC12. Ik kom daar zo nog op terug.

Zelf doen

Terug naar de huidige situatie. De wolken worden almaar donkerder. Tegelijkertijd weten we dat we straks door moeten. De branche zal dit voor een groot deel zelf moeten doen, in een conjunctuur die nu is zoals hij is.

Afgaande op wat we zien en horen, ontstaat wel een beeld. Architectuur investeert niet alleen sterk in het maken, ze wil ook weten voor wie ze het maakt en ontwikkelt daarom naast vernieuwende producten ook innovatieve processen. Wat we tevens zien is, dat ontwerpers veel meer dan we tot nu toe zijn gewend, ideeën daarover uitwisselen en delen met collega’s en partners.

Steun in de rug

ARC12 wil hierbij een steun in de rug zijn, ze doet dat op verschillende manieren:

*door excellentie in het vak te bekronen

*door ontwerpers samen te brengen met vakgenoten, producenten en opdrachtgevers

*door het vak iets terug te geven, in de vorm van generositeit. De winnaars van de prijzen krijgen vernieuwende opdrachten, worden architectuurreizen aangeboden en mogen hun ontwerpen in productie brengen.

Woorden van dank

Tot slot wil ik, zonder iemand te kort te doen, een aantal mensen in het bijzonder bedanken.

In de eerste plaats de ondernemers die in deze tijd hun nek durfden uitsteken en die mee wilden bouwen aan ARC12. Een groot woord van dank geldt onze partners. SV, Plan@Office, Gira, Gabriel en Interface, die ons op de weg hier naar toe hebben ondersteund. Daarnaast wil ik Oostwoud en Sepawand bedanken voor hun sponsoring.

In de tweede plaats wil ik de ontwerpers Rolf Bruggink en Gemma van Bekkum bedanken voor de inrichting van de Cruise Terminal. Zij leverden in korte tijd en in nauwe samenwerking met de toeleveranciers een topprestatie. Dat geldt evenzeer voor Motif die onze Awards heeft ontworpen en geproduceerd.

Ik wil alle leden van het team bedanken. We zijn er met z’n allen in geslaagd om een geweldig event neer te zetten waar we de komende jaren verder aan gaan bouwen.

Tot slot, en in de eerste plaats, wil ik de deelnemers bedanken die hun werk hebben ingestuurd en de juryleden die deze met inzet en grote passie hebben beoordeeld. Zonder jullie zou ARC12 niet bestaan.

 

Reageer op dit artikel