blog

IM Ed Annink

Architectuur

Veel ontwerpers maken dingen die mensen niet nodig hebben. Ontwerpen moet juist gaan over het verbeteren van de wereld. Dat was de stellige overtuiging van Ed Annink, vormgever en medeoprichter van Ontwerpwerk. Annink overleed dinsdag in Amsterdam op 55-jarige leeftijd. Hopelijk blijft er ruimte voor zijn opvatting dat design geen doel op zich is, maar kan bijdragen aan het leven.

IM Ed Annink

Afgelopen zaterdag werd in de Nieuwe Kerk te Den Haag de eerder deze week overleden vormgever Ed Annink herdacht. Het was een indrukwekkende bijeenkomst en in zekere zin ook de afsluiting van een periode. Verschillende sprekers, waaronder Max Bruinsma en Ida van Zijl, traden aan en eerden Annink op indrukwekkende wijze. Wat opviel is dat iedereen benadrukte hoe uniek hij in zijn werk was. Op allerlei gebieden was hij goed, uitzonderlijk goed, misschien wel de beste. Annink was vormgever, spreekbuis en bruggenbouwer. Hij verenigde de meest uiteenlopende eigenschappen en daarin was hij beslist een kind van zijn generatie.

Een van zijn eerste werken was de postmoderne stijlkamer die hij in 1985 inrichtte in het Utrechts Museum. Deze stijlkamer is vormgegeven als een hedendaags interieur. Hier zijn de voorwerpen niet bij elkaar gebracht in een museale setting, maar in een huiskamer, zij het dat hier niemand in woont. In deze setting bracht Annink voorwerpen bijeen die soms nog niet in productie waren en die behalve door hemzelf, ook door anderen waren ontworpen. Wat ik me ervan herinner, is dat alle elementen in het interieur meededen in het ontwerp en dat ze alle dezelfde aandacht hadden gekregen. Aan deze eigentijdse huiskamer lag een gedegen studie van het wonen ten grondslag. Ik denk dat in dit interieur alles aanwezig is waar Annink als ontwerper later voor heeft gestaan.

Annink komt voort uit een tijd dat de overheid nog een grote rol speelde in het culturele leven. Zoals we nu weten, met een terugtredende overheid, is dit een uitzonderlijke periode geweest. Toenmalige staatsbedrijven als de PTT, NS en Nederlandse Bank zagen het belang in van goed vormgegeven producten. Dit opdrachtgeverschap, in combinatie met de ruimte voor experiment, die de academie biedt, betekende een enorme impuls voor de Nederlandse vormgeving (Dutch Design). Annink zag het belang in van een goede relatie tussen overheid en creatieve sector, gezien ook het initiatief dat hij in 2010 nam tot Den Haag Design.

De rol zoals Annink die als vormgever speelde tijdens zijn werkzame leven, dreigt de komende tijd zeldzamer te worden. Ook in de designwereld begint het geld belangrijker te worden en wordt in toenemende mate alles via deze lijn beslist. Voor experimenten is minder belangstelling. De academies en scholen verzakelijken in snel tempo. Juist aan figuren als Ed Annink is daarmee meer behoefte dan ooit. Volgens Annink gaat design over het verbeteren van de wereld. Design kan bijdragen aan een betere leefkwaliteit, niet alles hoeft over geld te gaan. Hopelijk slagen we erin hier de komende periode een nieuwe invulling aan te geven. Nu Ed Annink er niet meer is, zal er een nieuwe generatie moeten opstaan die dit van hem overneemt.

 

Reageer op dit artikel