artikel

Aanval op bouwcultuur: Europees hof verbiedt HOAI

Architectuur

Aanval op bouwcultuur: Europees hof verbiedt HOAI

Door Harm Tilman – De Duitse Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) legt minimum- en maximumtarieven voor architectenhonoraria vast. Vorige week oordeelde het Europese Hof van Justitie dat ze niet langer is toegestaan. In Duitsland liggen daarmee in de toekomst de honoraria voor architecten werkzaamheden niet meer vast. Voor een kaalslag onder architecten wordt gevreesd.

Volgens het Gerechtshof is de Duitse HOAI in strijd met de Europese wetgeving rond dienstverlening. Volgens een richtlijn uit 2006 dient op de interne Europese markt ook concurrentie over honoraria mogelijk te zijn. In veel Europese landen is dit al het geval. Nederland liep zelfs vooruit op de invoering van deze regeling. Duitsland behoort tot de laatste landen in Europa, die zich verzetten tegen de invoering ervan.

Leven en gezondheid

Op deze regel is volgens het Europese recht slechts een uitzondering mogelijk, als het zaken betreft die leven en gezondheid aangaan. Volgens de Duitse architectenverenigingen, daarin gesteund door de bondsregering, voldoet een goede honorariumregeling aan deze eis. In de Duitse optiek staat een honorariumregeling op een lijn met zaken als beroepsbescherming, permanente educatie van architecten en ethiek van een bouwcultuur.

HAUS 6 IN Berlijn (D) Door Sauerbruch Hutton. Beeld JanBitter

HAUS 6 IN Berlijn (D) Door Sauerbruch Hutton. Beeld JanBitter

Impact op het leven

De Duitse architectenverenigingen zijn ervan overtuigd dat alleen de HOAI in zijn huidige vorm een ruïneuze prijsconcurrentie kan voorkomen. De kwaliteit van de dienstverlening kun je vooraf nauwelijks op de juiste waarde schatten, maar heeft wel degelijk een impact op het leven van mensen. Het Europese Hof ging in deze redenering niet mee, vooral omdat in de meeste andere Europese landen vergelijkbare honorariumregelingen zijn afgeschaft.

Frontale aanval op de bouwcultuur

Het besluit van het Europese gerechtshof is in Duitsland hard aangekomen. Ze wordt algemeen gezien als een frontale aanval op de bouwcultuur. De kritiek op het Europese besluit is dan ook ongemeen eensluidend. Het is in de ogen van velen niet alleen een slag in het gezicht van architecten, maar ook van gebruikers en opdrachtgevers. In de meeste commentaren wordt bovendien gewaarschuwd voor een ‘ruinösen Unterbietungswettbewerb’. De opening van de markt voor goedkope aanbieders zal ten koste gaan van de meer serieuze architectenbureaus, zo is de verwachting.

E2A, TAZ-gebouw in Berlijn Beeld Rory Gardiner

Voortzetting van HOAI

De Duitse Bundesarchitektenkammer toont zich strijdlustig. Barbara Ettinger-Brinckmann, president van de Bundesarchitektenkammer kondigde aan zich te blijven inzetten voor passende vergoedingen. Een optimale oplossing van architectonische opgaven is zowel in het belang van de opdrachtgever als het grote publiek. Het bouwen is volgens haar geen privé-aangelegenheid, aldus Ettinger-Brinckmann. Ze kondigde aan te blijven streven naar een voortzetting van de HOAI regeling, zij het wellicht in afgeslankte vorm.

Lees ook

Reageer op dit artikel